Abielulahutus. Illustratsioon: BigstockPhoto

Sagedasimaks abielulahutuste põhjuseks on iseloomude, poliitiliste arusaamade ja huvide lahknevus, teatas Slovakkia justiitsministeeriumi asjaomastele andmetele tuginedes tänavu 15. oktoobril Slovakkia konservatiivne internetiväljaanne „Postoj".

Justiitsministeeriumi avaldatud andmete kohaselt põhjustasid ülalmainitud erimeelsused 67 protsendi abielude lagunemise mullu Slovakkias lahutatud 8180-st abielust.

„See põhjus on viimasel viiel aastal esikohal nii meeste kui naiste hulgas," öeldakse justiitsministeeriumi analüütikakeskuse aastaraamatus. Tähtsuselt järgmiseks lahutusepõhjuseks olid „muud põhjused" (meestest 11 protsendil, naistest 12 protsendil). Tähtsuselt kolmas põhjus oli meeste truudusetus. Selle osakaal moodustas kõigist põhjustest üheksa protsenti, nentis „Postoj".

12. oktoobril avaldas „Postoj" pikema loo erimeelsuste lõhkuvast mõjust perekondadele ja suguvõsadele. Seal kirjeldati, kuidas erinev suhtumine paljudesse päevakajalistesse küsimustesse (koroonaviiruse-hüsteeria, Ukraina sõda, massisisseränne, LGBT-propaganda jms.), samuti erakondade seisukohtadesse on Slovakkias lõhki ajanud paljud suguvõsad ja perekonnad. Erimeelsuste tõttu on pahatihti muututud lausa vihavaenlasteks ja lõpetatud omavaheline lävimine.

Slovakkia teaduste akadeemia juures tegutseva Sotsiaalse kommunikatsiooni uurimisinstituudi juhataja, sotsiaalpsühholoog Barbara Lášticová soovitas „Postoj" kaudu inimestel püüda sugulastega siiski ära leppida ja tülliajavaid jututeemasid edaspidi vältida, aga kui see kuidagi ei peaks õnnestuma, siis selliste sugulastega rohkem mitte lävida.

Pereliikmete ja teiste lähisugulaste puhul Lášticová sama lahendust siiski ei soovitanud, vaid soovitas küsida lepitamiseks abi asjatundjatelt. Samuti soovitas ta inimestel keskenduda ühisosa otsimisele.

Prešovi ülikooli politoloogiainstituudi politoloog Michal Cirner soovitas vastuseks „Postoj" samale küsimusele loobuda poliitikaasjade arutamisest koosviibimistel, kus on juba ette teada, et see arutelu ajaks kohalolijad omavahel tülli. 

Toimetas Tõnu Kalvet