Dunja Mijatovic Bosnia ja Hertsogoviina Vučjaki migrandilaagris intervjuud andmas. Foto: Youtube'i ekraanitõmmis

Euroopa Nõukogu inimõiguste komissar Dunja Mijatovic nõuab koroonaviiruse tõttu kõigi täna sisserändajate laagrites ja väljasaatmiskeskustes elavate kümnete tuhandete sisserändajate vabastamist.

Komissari sõnul peavad Euroopa Liidu liikmesriigid vabastama laagritest ja väljasaatmiskeskustest nii palju ebaseaduslikult Euroopasse tunginud sisserändajaid kui vähegi võimalik, sest kinnipidamisasutused ei paku piisavalt võimalusi sotsiaalseks eraldumiseks, seisab inimese õiguste komissari 26. märtsil üllitatud pressiteates.

“Ma kutsun kõiki euroopa nõukogu liikmesriike vaatama üle olukord kõigi asüülitaotlejate, kelle taotlus on tagasi lükatud ja ebaregulaarsete immigrantide olukord väljasaatmiskeskustes ja vabastada neist nii suur hulk kui vähegi võimalik,” nõuab Mijatovic.

Komissar leiab, et väljasaadetavaid tohib kinni hoida ainult mõistliku aja, mille jooksul saab nad välja saata. Tänases olukorras ei ole paljudel juhtudel enam võimalik öelda, millal selline väljasaatmine võiks toimuda. Lisaks ei taga sisserändajate keskused piisavalt eraldumisvõimalusi ega muid lahendusi sisserändajate ja personali koroonaviirusesse nakatumise vältimiseks, seisab pressiteates.

Riigid nagu Belgia, Hispaania, Holland ja Ühendkuningriik on juba asunud ebaseaduslikke sisserändajaid vabastama. On tähtis, et kõik liikmesriigid järgiksid nende riikide eeskuju. Esimese hooga tuleb lahti lasta kõige haavatavamad ebaseaduslikud sisserändajad. Kuna väljasaatmiskeskustes viibimine pole laste ja nende vanemate huvides, tuleb nad lahti lasta otsekohe. Samamoodi tuleb liikmesriikidel hoiduda ka uute ebaseaduslike sisserändajate kinnipidamisotsuste langetamisest kuna pole teada, millal need lähteriikidesse tagasi saab saata.

Liikmesriigid peavad tagama, et kõigile vabastatud ebaseadulikele sisserändajatele antakse nõuetekohane elukoht ja tagatakse nende põhvajaduste rahuldamine. Seda kõike on vaja nii ebaseaduslike sisserändajate  väärikuse kui liikmesriikide rahvatervise kaitsmiseks.

Märtsi keskel avastati Saksamaal Suhli asüülikeskuses ühel sisserändajal koroonaviirus, mis viis massirahutusteni ja sisserändjad üritasid keskusest karantiini ajal välja murda. Politsei sekuumise peale ähvardasid sisserändajad keskuse maha põletada, kasutasid lapsi elava kilbina ja loopisid politseinikke kõige kättejuhtuvaga.

Euroopa Liidu kõige rikkamal riigil Saksamaal on juba niigi elamispindadest krooniline puudus ja riik ei suuda pandeemia tõttu tagada kõiki vajalikke teenuseid.

Olukord on samalaadne ka Kreekas, kus tuhanded sisserändajad on suletud ülekoormatud laagritesse.

Paljud mittetulundusühendused ja töötajad on koroonaviiruse ohu tõttu laagrid maha jätnud ja samuti on sisserändajad hakanud töötajaid ründama.

Mijatovic ei anna peale nõudmise, et ebaseaduslikel sisserändajatel peab olema väärikas olla, liikmesriikidele mingeid soovitusi ega juhiseid.

Toimetas Karol Kallas