Saates "Fookuses" arutavad Varro Vooglaid ja Markus Järvi paavsti homopartnerluse teemalise kommentaari üle, mis väljendab kiriku senisele õpetusele vastupidist seisukohta.

Paavst Franciscuse sõnad samasooliste tsiviilpartnerluse teemal on olnud mitmete peavoolumeedia väljaannete esiuudiseks ning eksitanud paljusid arvama, nagu oleks katoliku kiriku õpetus perekonna, abielu ja katoliiklaste kohustuse osas vastustada samasooliste tsiviilpartnerlust mingil moel muutunud.

Saates "Fookuses" heidavad Markus Järvi ja Varro Vooglaid pilgu kiriku 3. juunist 2003 pärinevale dokumendile, mis kannab nime "Kaalutlused ettepanekute suhtes tunnistada seaduslikuks homoseksuaalsete isikute vahelised liidud", kus ühemõtteliselt ja selgelt tunnistab, et "[s]ituatsioonides, kus homoseksuaalseid liite seaduslikult tunnustatakse või kus neile on antud abielule kuuluv seaduslik staatus ja õigused, ollakse kohustatud [sellele] selgelt ja jõuliselt vastu astuma."

Lisaks sellele peab katoliiklane kiriku korralduse kohaselt "hoiduma mistahes formaalsest koostööst selliste rängalt ebaõiglaste seaduste vastuvõtmisel või rakendamisel, ning sedavõrd, kui see on võimalik, materiaalsest koostööst nende rakendamisel." Selliste kiriku õpetusameti seisukohtadega on paavsti avaldus ühemõtteliselt vastuolus ning teiste hulgas ka Eesti kohalik piiskop Philippe Jourdan pole piisava selgusega selgitanud, miks paavst selliste avaldustega välja tuleb ja mida nendest kiriku traditsiooni kontekstis järeldada.

Vaadake lisa saatest!