BLM meeleavaldus Londonis 6.06.2020. BLM liikumise üheks nõudmiseks on Lääneriikide "kolonialismisüü" rahaline kompenseerimine. Harvardi arstietadlased leiavad, et mustadele raha makstes saaks vähendada ka Covid-19 nakatumist. Foto: Scanpix

Maailmas ilmselt ühe mainekama teadusülikooli Harvard teadlased üllitasid hiljuti uuringu, milles väidetavalt tõestatakse, kuidas Ameerika Ühendriikide mustade inimeste orjapõlve hüvitamine oleks vähendanud Covid-19 levikut ja surmade arvu.

Uuringus leiti, et "mustadele indiviididele suunatud hüvitamisprogrammid mitte ainult ei vähendaks vara ümberjagamisest kasusaajate Covid-19 haigestumise riski, vaid selle leevendavad mõjud jaguneksid üle rassipiiride, mis oleks kasulik kogu elanikkonnale," vahendab Breitbart.

"Üldjuhul on reparatsiooniprogrammidel kolm eesmärki: ränga ülekohtu toimepanemise tunnistamine, ebaõigluse heastamine ja ebaõigluse küüsi jäänud inimestegrupi kaebuste rahuldamine," seisab uuringus.

Uuringus ennustatakse, et mustadele jagatav raha ja nende ees vabandamine oleks: 

  1. kitsendanud rajasõltuvat rassilist varanduslikku lõhet;
  2. toonud kaasa muutused ehitatud keskkonnas, aidanud kaasa võimele sotsiaalselt eralduda;
  3. jaganud eesliini tööd erinevate rassigruppide vahel
  4. vähendanud rassipõhist allostaatilist koormust.

Uuringu alusväidetena (highlights) tuuakse esile, et:

  • Mustad ameeriklased kannatavad Covid-19 käes teistest rassidest ebaproportsionaalselt rohkem.
  • Sellise ebavõrdsuse on tinginud strukturaalne rassism.
  • Rassiõigluse kehtestamise mõju tervisele on vähe uuritud.
  • Reparatsioonid mustadele ameeriklastele oleksid vähendanud nende Covid-19 haigestumise ohtu.
  • Reparatsioonide programm oleks vähendanud samuti kogu elanikkonna nakatumist (nakatumiskordajat R0).

Veebruari keskel avaldati teadusuuring, millest võib järeldada, et valgete inimeste neandertaallastelt pärit geenivariatsioon vähendab Covid-19 raskelt läbipõdemise riski 20 protsenti.

Covid-19 pandeemia alguses sai selgeks, et põhjapoolsetel laiuskraadidel elavaid musti inimesi iseloomustab krooniline D-vitamiini puudus – mis üldjuhul iseloomustab Covid-19 rasket kulgu –, kuna nende organismi loomulikuks toimimiseks on põhjas päikesevalgust liiga vähe. Lisaks on suure hulga mustade seas levinud healoomuline neutropeenia, mis vähendab organismi vastupanuvõimet nakkustele ja nõrgestab immuunsüsteemi.

Eesti aladel kaotati pärisorjus lõplikult 1868. aastal ja kui arvestada, et GULAG oli orjalaagrite süsteem, siis Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidus vabanesid viimased Eesti päritolu orjad alles 1960. aastatel. Hiina RVs kehtib see tänaseni (uiguuride koonduslaagrid jne).

Toimetas Karol Kallas