Erinevalt akadeemikutest tuleb poliitikutel lähtuda USA välispoliitiliste sammude tõlgendamisel mitte erapooletust õigluse ideaalist, vaid sellest, mis on Eesti huvides, selgitas Jaak Madison USA-Iraani konflikti puutuvate erimeelsuste arutamisele keskendunud vestluses Varro Vooglaiuga.

Arutelu taustaks oli Madisoni poolt Objektiivi möödunud nädala juhtkirja suhtes tehtud kriitika, kus ta väljendas seisukohta, et “rahvusvaheline õigus nagu iga teine õigusküsimus on tõlgendatav ja interpreteeritav vastavalt huvidele ja tahtele” ning et seetõttu ei ole kohane USA süüdistamine, nagu olnuks Iraani mõjuka kindrali Qasem Soleimani raketirünnakuga tapmine rahvusvahelise õigusega vastuolus.

“Kui muidu ma siiralt austan ja pean lugu Objektiivist ja selle tegijatest, siis välispoliitika küsimustes ma kahjuks nendega nõustuda ei saa,” kirjutas Madison oma postituses.

Objektiivi juhtkirjas väljendus aga positsioon, mille kohaselt ei ole mõeldav, et rahvusvahelistes suhete süsteemi alusena aktsepteeritaks topeltstandardeid ehk seda, et erinevatele riikidele kehtivad erinevad reeglid.

“Kui Eesti väidab end seisvat väärtus- ja põhimõttepõhise välispoliitika eest, siis tuleks rahvusvaheliste suhete aluseks olevate rahvusvahelise õiguse põhimõtete jäme rikkumine hukka mõista sõltumata sellest, kes neid põhimõtteid rikub,” toonitas Objektiiv oma juhtkirjas ja lisas, et ÜRO julgeolekunõukogu liikmena on avanenud selleks suurepärane võimalus.

Millised seisukohad vestlusest kõlama jäid, seda kuula videost!

Juhtkiri: kas teiste riikide juhtide mõrvamine on lubatud vaid USA-le või ka näiteks Venemaale?