Foto: Piqsels

Kanada Ontario provintsi haridusministeerium andis koolidele käsu eemaldada raamatukogudest 2008. ja varem kirjutatud raamatud, mis kujutavad ohtu "kaasamisele" ning pole "mitmekesised".

Raamatute hulgas, mis pole Ontario hariusministri arust piisavalt kaasavad ja õiglased on Harry Potteri seeria, Näljamängud ja Kanada kirjandusklassikasse kuuluv Mildred D. Taylori mustade kurba saatust kajastav "Kõuemürin, kuula mu nuttu" (Roll of Thunder, Hear My Cry), "Anne Franki päevikud" ja "Väga näljane röövik", vahendab Kanada riiklik ringhääling CBC.

Raamatuid hakati kooliraamatukogudes kokku korjama juba möödunud kevadel ja tänaseks on hinnanguliselt kadunud rohkem kui pooled raamatud. 

Stephen Lecce Foto: Scanpix

Õpilaste sõnul ütlesid raamatukogu töötajad neile, et raamatukogudest tuleb neil kokku korjata kõik 2008. aastal ja enne ilmunud raamatud. Sellist raamatute eemaldamist nimetatakse "õigluse põhiseks" ja käsu selleks andis provintsi haridusminister Stephen Lecce.

Raamatute eemaldamise eesmärgiks on luua koolides "kaasavad" raamatukogud.

Kui ajakirjanikud teema vastu hakkasid huvi tundma, teatas Lecce'i kontor, et haridusministrit on valesti mõistetud ja ta käseb sellise raamatute eemaldamise koheselt lõpetada.

Ajakirjanikud said enda kasutusse ühe koolipiirkonna koostatud kooliraamatukogude raamatute väljarookimise juhised, milles selgitatakse, kuidas peab käima "õiglane raamatute valiku tsükkel", mille aluseks on Ontario haridusministri direktiiv 18, mille eesmärgks on koolides "süstemaatilise vähemuste õiguste kitsendamise" lõpetamine.

Nimetatud juhistes antakse koolidele, sealhulgas raamatukogudele, käsk panna toime "mitmekesisuse audit".

"Koolipiirkonna nõukogu peab hindama raamatuid, meediateoseid ja teisi materjale, mida kasutatakse inglise keele, ajaloo ning sotsiaalteaduste õpetamiseks ja jälgima, et kasutatakse materjale, mis on kaasavad, kultuuriliselt tundlikud, olulised ning õpilasi ja laiemat koolikogukonda peegeldavad," kirjutatakse haridusministeeriumi juhistes.

Library books in a plastic bag.
Lastevanemate organisatsiooni "Raamatukogud, mitte prügimäed" (Libraries Not Landfills) liikme Tom Ellardi tehtud foto ühe kooliraamatukogu ära visatud raamatutest.

Raamatute väljarookimine kujutab endast "kolmeastmelist protsessi, mis tagab töötajaskonna kriitilise teadlikkuse süsteemide tegutsemispõhimõtete osas, tänu millele on nad võimelised paljastama ebavõrdsuseid ning toetama praktikaid, mis on kultuuriliselt vastutustundlikud ning olulised".

Esimesena peavad raamatukogude töötajad vaatama üle raamatud, mis on välja antud viisteist aastat tagasi ja varem (2008. aastal ning enne).

Seejärel peavad raamatukoguhoidjad hindama neid 15 aastat ja vanemaid raamatuid ingliskeelse akronüümi "MUSTIE" põhjal:

  • Misleading/eksitav – teave, mis on faktiliselt vale, ebatäpne või pole enam oluline.
  • Unpleasant/ebameeldiv – käib halvas füüsilises seisus raamatute kohta, mis võivad vajada väljavahetamist.
  • Superseded/vananenud – raamatud, millest on ilmunud uuem täiustatud ja kaasajastatud versioon.
  • Trivial/labane – raamatud, mis ei anna midagi lugemusele, teadmistele, mis on halvasti kirjutatud või koostatud.
  • Irrelevant/ebaoluline – ei vasta raamatukogu kogukonna vajadustele ja huvidele.    
  • Elsewhere/mujal – raamatus leiduva materjali saab muudest allikatest paremini kätte.

Akronüümis "MUSTIE" kõlab sõna "must/peab", ehk see jätab mulje, et tegemist on suunistega, mida "peab" tegema. Akronüümi lõpp "IE" jätab asjast mängleva ja millegi meeldiva mulje.             

MUSTIE raamatute rookimisega pidid Ontario koolid ühele poole saama möödunud juuni lõpuks.

Teise sammuna peab raamatud laskma läbi rassismivastasest ja kaasamise sõelast. Raamatute väärtust hinnatakse, kuidas need edendavad antirassismi, kultuurilist vastutustundlikkust ja kaasamist.

Kolmandaks sammuks on esindatuse kaalumine, ehk kuidas raamatud ja muud materjalid peegeldavad koolis käivate õpilaste mitmekesisust.

Samuti keelatakse juhistes ära kooliraamatukogudest väljaroogitud raamatute annetamine, kuna "need pole sobilikud ühelegi õppijale".

Ühe Ontario koolipiirkonna kõneisik selgitas, et kooliraamatukogudest eemaldatud raamatud taaskäideldakse vastutustundlikult. Raamatutelt eemaldatakse kõvad ja lamineeritud kaaned, mis lähevad prügimäele ning sisud taaskäideldakse. 

Lastevanemate sõnul mindi mõnes koolis lihtsamat teed ja prügimäele saadeti, ilma lähemalt raamatute sisu uurimata, kõik 2008. aastal ning varem ilmunud raamatud. Sellist, ainult aastaarvu põhist, raamatute eemaldamise lähenemist kinnitab ka üks möödunud kevadel ühe kooli vanematekogu istungil tehtud videoülesvõte. 

Ontario haridusministeeriumi ja koolipiirkondade ametnikud selgitasid raamatukogude tühjendamise avalikuks saamise peale, et koolid ja kooliraamatukogude hoidjad on neid valesti mõistnud ja valesti tegutsenud.

Toimetas Karol Kallas