Norra inimõiguste jurist Marius Reikerås

Eesti Päevalehe ajakirjanik Piia Osula, kes kirjutas Norra juristi Marius Reikeråsi Tallinna-külastusest artikli “Norra väidetav lastekaitsespetsialist lubas hirmsaid paljastusi. Ajas aga ainult kärbseid pähe”, ei kasutanud koha peal kordagi võimalust, et otse Reikeråsile küsimusi esitada.

25. novembril Rahvusraamatukogus esinenud Marius Reikeråsi hommikusel pressikonverentsil viibinud Eesti Päevalehe ajakirjanik Piia Osula ei kasutanud ajakirjanikele pakutud võimalust küsida esinejatelt otse küsimusi.

Samuti oli Osula kohal õhtusel loengul, ent ka seal ei esitanud ta peaesinejale Marius Reikeråsile ega Rune Fardalile ühtegi küsimust, kuigi selleks oli võimalus nii loengu ajal kui pärast seda.

See asjaolu aga ei takista Osulat väitmast, et Marius Reikeråsi ja Rune Fardali jutt oli eksitav ja nad ajasid lihtsalt inimestele kärbseid pähe.

Selle asemel, et kasutada ajakirjanikele mõeldud võimalust küsimuste esitamiseks, kontakteerus Osula “Eesti Päevalehte abistanud, kuid anonüümsust palunud Norra spetsialistiga”, kes möönis, et põhjust Norra lastekaitsesüsteemi kritiseerida on küll, kuigi “lood on tihti ühepoolsed.”

Selle “anonüümse spetsialisti” väidetavatele seisukohtadele viidates loeb Osula Marius Reikeråsi esitatud informatsiooni kummutatuks. Nimelt süüdistab mainitud anonüümne spetsialist hoopis Norra lastekaitsesüsteemi kriitikuid. Spetsialisti sõnul seisnevat “probleem fanaatilistes aktivistides, kes tõlgendavad kõike inimõiguste rikkumisena, süüdistavad lastekaitsetöötajaid pedofiilias, vabamüürluses jms.”

Ürituse ühe korraldaja Markus Järvi arvates on väide sügavalt ekslik. “Marius Reikeråsi ja Rune Fardali loengud olid igati asjalikud ja teemale keskenduvad. Fanaatilist tooni või viiteid vabamüürlusele ja pedofiiliale kahel korral üles astunud Reikerås ja Fardal ei esitanud.”

Järvi sõnul on kummastav, et ajakirjanik Osula jättis kasutamata võimaluse vestelda silmast-silma loengupidajatega.

“Ajakirjanikule kohaselt oleks Osula pidanud kontakteeruma lisaks anonüümsetele “asjatundjatele” ka otse esinejatega. Seda ta aga ei teinud, vaid pidas paremaks levitada väiteid, nagu oleks ürituse kaaskorraldaja MTÜ Eesti Vanemad seotud Kremli propagandaga, ja avaldada suure pommuudisena Reikeråsi advokaadi tiitlist ilmajäämine. Viimasel intsidendil peatus Reikerås ka oma loengus, ent Osula ei maini seda oma kirjutises kordagi. Minu tagasihoidlikul hinnangul pole selline käitumine ajakirjanikule kohane,” ütleb Järvi.

Objektiivi toimetusele teadaolevalt võttis Piia Osula Marius Reikeråsiga ühendust, ent alles peale loenguid ja meili teel. Objektiivi andmetel olevat Osula esitanud küsimusi eelkõige ürituse korraldajate kohta.

“Kui see tõesti nii oli, kaotas Osula suurepärase võimaluse pärida Reikeråsi kommentaari süüdistustele, mille ta artiklis esile plaanis tuua. Jällegi näen Osula tegutsemises pigem propagandaväljaandele omast käitumist kui tõsist kvaliteetajakirjandust, mida Eesti Päevaleht oma hiljutises juhtkirjas end arvab esindavat,” tõdeb Markus Järvi.