Foto: CHINATOPIX

Ühendkuningriigi Meditsiiniteaduste Akadeemia liige vikont Matt Ridley selgitab päevalehes Telegraph, miks SARS-CoV-2 tehispäritolu ja lekkimine Wuhani sõjalaborist on üpris tõenäoline ning kuidas teadusnomenklatuur on avalikkust alatult alt vedanud.

2020. aasta märtsis küsisid mõned minu lordide koja kolleegid, kes teadsid, et ma olen huvitatud geneetikast ja meditsiinist, mida ma arvan Covidi laborilekke väitest. Siis ma vastasin küsimusele kindla "ei". Ma toetusin oma arvamuses vestlustele viroloogiaekspertidega ja viie viroloogi teadusajakirjas Nature Medicine'i ilmunud teadustööle, milles selline võimalus kategooriliselt välistati. "Meie analüüsid näitavad selgelt, et SARS-CoV-2 ei ole konstrueeritud laboratooriumis ja samuti ei ole viirust eesmärgipäraselt manipuleeritud". 

Täna tunnen ma ennast reedetuna. Novembri lõpus avalikustati e-kirjad, millest selgus, et teadlased teadsid, et viiruse lekkimine laborist oli võimalik ja tõestusmaterjalid, mida nad kasutasid laborilekke teooria ümber lükkamiseks, olid vigased. 

Viidatud e-kirjad ringlesid teadusilma juhtide vahel, kelle seas olid Wellcome Trusti juht Jeremy Farrar*, Ühendkuningriigi valitsuse kõrgem teadusnõunik Patrick Vallance, Ameerika Ühendriikidest Anthony Fauci ja Francis Collins ning neile lisaks veel hulk virolooge.

SARS-CoV-2 viiruse genoomi nägemine ehmatas virolooge ja nad hoiatasid kolleege selle võimaliku tehispäritolu eest. Viiruse genoomist leiti nimelt furiini lõigustumissait (furin cleavage site), mis oli SARSi-sarnaste viiruste puhul esmakordne ja seni teadaolevalt ainus selline äärmiselt nakkav omadus. Laboris furiini lõigustumissaitide sisestamisest teistesse viirustesse on saanud viimastel aastatel populaarne tööstusharu (cottage industry), mida harrastati ka Wuhanis. Laboriloomade viiruste passaažiseeria (nakkusahela) käigus on aeg-ajalt iseeneslikult tekkinud furiini lõigustumissaidid.

2020. aasta 4. veebruaril toimus kirjavahetus, kus Farrar tunnistas, et "olemas on reaalne võimalus, et viirus kandus loomadelt inimestele laboris". Collins vastas talle küsimusega: "Kindlasti ei hakatud seda tegema nii madala bioturvalisusega [bioturvalisuse 2. tase] laboratooriumis?" Farrar vastas talle: "Metsik lääs…" 

7. veebruaril midagi äkisti muutus. Kõik väited, mis osutasid võimalusele, et furiini lõigustumissait võis tekkida laboratooriumis, eemaldati teadustöö eelversioonist, mille asemele pandi kindlas kõneviisis väited, millele mina tuginesin. Mis oli muudatuste põhjuseks?

Samal päeval teatas Lõuna-Hiina Põllumajandusülikool, et 99-protsendilise sarnasusega viirus leiti kaugelt lõunast salakaubana Wuhanisse toodud soomusloomadelt. "Üleöö ilmusid välja uuringud, et Hiina teadlaste käsutuses on viirus, mis on 99 protsendi ulatuses sarnane [SARS-CoV-2ga]", kirjutas Farrar. Uuringu eelversioon kirjutati ümber. "Vahepeal juurde saadud teadmiste varal … Ma arvan, et see vaidlusküsimus [viirus ei lekkinud laborist] on saanud selge lahenduse," kirjutas ta 8. veebruaril.   

99-protsendilise sarnasuse väited ei pidanud paika. Kui 17. veebruaril avaldati tegelik soomusloomade andmestik, paistsid sealt välja hoopis teised asjad. Sarnasus oli 90-protsendiline ja selles ei olnud furiini lõigustumissaiti. See tähendas, et soomuslooma viirus ei toetanud väidet, et furiini lõigustumissait oli tekkinud SARS-CoV-2te loomulikul teel. Ometigi samal päeval avaldasid viroloogid oma teadustöö uue versiooni ilmavõrgus, milles lükati jõuliselt tagasi kõik laborilekke võimalused, mille tõestuseks osutati soomusloomade viirusele.

Hiljem me saime teada, et EcoHealth Alliance'i juht Peter Daszak esitas 2018. aastal koos Wuhani kolleegidega rahastustaotluse, mille üheks eesmärgiks oli furiini lõigustumissaitide esmakordne sisestamine SARSi sarnastesse viirustesse. See oli midagi, mida ta unustas kogemata meile rääkida.

Ligikaudu aasta on paljud teadlased salamisi arvanud, et viirus võib-olla valla pääsenud laboratooriumist, kuid toetusid ebatäpsele teabele kui selle teooria tagasi lükkasid. Nad tegid koostööd rääkides meediale, et laborileke on ümber lükatud vandenõuteooria. Ajal kui nad käskisid meid "järgida teadust", ise need teadlased seda ei teinud. Tegemist on nurjatusega. 

*Jeremy Farrar oli vaktsiiniärimeeste, mida juhtis Bill Gates, jõugu liige, kes otsustasid juba 2020. aasta jaanuaris, et kogu maailm tuleb uue "viirusliku kopsupõletiku" vastu ära vaktsineerida ja "uudsest koroonaviirusest" saab üle ainult uute vaktsiinidega. Objektiiv on avaldanud antud teemal mahuka uurimuse ja sellest lühema kokkuvõtte.

Toimetas Karol Kallas