Foto: Bigstockphoto.com

Tartu Maakohus kinnitas 31. jaanuaril tehtud ja täna jõustunud kohtumäärusega kompromisskokkuleppe Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) ja Maarja Ora vahel, millega viimane tunnistas SAPTK portaali Objektiiv laimamist Kremli rahastatud ja Kremile lojaalseks väljaandeks ning kohustus laimu avalikult ümber lükkama ja hüvitama osaliselt SAPTK menetluskulud.

Kohtuvaidlus sai alguse mullu 8. juunil, mil SAPTK esitas oma vandeadvokaadist esindaja kaudu Tartu Maakohtule hagi Maarja Ora vastu, taotledes viimase kohustamist portaali Objektiiv laimavate avalduste kustutamisele, esitatud laimavate väidete ümberlükkamisele ning laimamisega põhjustatud kahju ja menetluskulude hüvitamisele. 

Eelnevalt oli SAPTK pöördunud nõudekirjaga Ora poole kohtuväliselt, ent mainitu ei pidanud vajalikuks sellele vastata ega rahuldada selles esitatud nõudmist kustutada laimavad väited ja lükata need ümber.

Laimavad väited avaldas Ora 24. märtsil 2022 Tõnu Trubetsky Facebooki postituse alla kirjutatud kommentaarides, kus ta nimetas Objektiivi Kremli rahastatud väljaandeks ja Kremlile lojaalseks väljaandeks.

Kompromiss: laim ümber lükata ja maksta menetluskulude eest hüvitist

Vastavalt kohtu poolt kinnitatud kompromisskokkuleppele kohustub Maarja Ora avaldama praeguseks kustutatud algsete laimavate väidete esitamisega samas kohas alljärgneva avalduse:

"Läksin liiale väitega, et Objektiiv on otseselt Kremli rahastatud. Tegemist on kõigest minu uskumusega, mis on rajatud kuulujuttudele ning esitatud väite tõele vastavust ei suuda ma tõendada. Väide, et Objektiiv on Vene saatkonna kodulehel ära märgitud Kremlile lojaalse kanalina, on minu väärtushinnang, mis tuleneb sellest, et Vene saatkond on Objektiivi enda postituse all ära märkinud. Täpsustan, et nad ei ole Objektiivi oma kodulehel märkides kasutanud sõna lojaalne." 

Kompromissi kohaselt peab Maarja Ora avaldama selle postituse hiljemalt seitsme päeva jooksul kompromissi kinnitava määruse jõustumisest ehk tänasest päevast ning see postitus peab internetis nähtav olema vähemalt 1. augustini 2023.

Ühtlasi kohustub Maarja Ora hüvitama SAPTK-le menetluskuludena tuhat eurot hiljemalt 31. juuniks 2026.

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikule tagastatakse hagejale pool menetluses tasutud riigilõivust, kui pooled sõlmivad kompromissi. Kuivõrd hageja tasus menetluses riigilõivu 665 eurot, kuulub seega SAPTK-le tagastamisele 332,5 eurot.

Kohtunik: kust te võtate, et Objektiiv on Kremlile lojaalne väljaanne?

Tähelepanuväärselt küsis kohtunik Gerty Pau 31. jaanuari kohtuistungil Oralt, et kust viimane seda võtab, nagu oleks Objektiiv Kremlile lojaalne väljaanne.

"Võtsin seda selles mõttes, et kuna ta [Objektiiv – toim] oli seal [Venemaa saatkonna kodulehel avaldatud teates – toim] välja toodud," põhjendas Ora oma hinnangut, lisades ühtlasi, et temani jõudis vastav osutus Tallinna Ülikooli professori ja endise rektori Rein Raua kaudu.

Selle peale küsis kohtunik, et kas Ora arvates on siis ka BNS Kremlile lojaalne väljaanne, sest ka see oli samas Venemaa saatkonna teates Põhjaranniku ja teiste kanalite kõrval ära märgitud. "Kas BNS on ka Venemaale lojaalne teie arvates?" küsib kohtunik, millele Ora vastas eitavalt, avaldades arvamust, et BNS on siiski sõltumatu uudisteagentuur

Kohtuniku sõnul peab sellisel juhul tõendama, et Objektiiv on Venemaale lojaalne ning vastavaid väiteid esitades ei või seda mingitele eelarvamustele tuginedes lihtsalt eeldada. 

Ora esindaja Nele Bernard osutas seepeale, et Orale kui tavalisele inimesele ei saa ette heita, et ta nägi erinevates artiklites innustust, mis viitasid Kremli ja Objektiivi seosele.

"Meil on ka riigikohtunik, kes on põhimõtteliselt samamoodi öelnud, et miks Objektiiv ei avalda Ukrainas toimuva sõja teemal artikleid – sest Pikk tänav seda ei telli," osutas ta riigikohtunik Urmas Volensi poolt levitatud laimule.

"See, et riigikohtunik levitab kuulujutte, ei päästa teie klienti. Räägime asjast," vastas kohtunik Pau lakooniliselt, osutades niisuguste viidete irrelevantsusele.

Vooglaid: lõputult ei saa alatut laimamist taluda

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul pöörduti Ora vastu kohtusse, kuna lõputult ei saa laimamist taluda.

"Alatu ja absoluutselt ilma igasuguse tõepõhjata laimu, nagu meil oleks rahalised või muud laadi sidemed Venemaa võimuringkondadega, lasi 2014. aasta suvel liikvele Eesti Päevaleht/Delfi. Olgugi, et toonased laimulood kirjutanud ja nüüdseks ERR-i palgal olev Joosep Värk on selle eest hiljem vabandust palunud, kedratakse laimunarratiivi endiselt," märkis Vooglaid.

"Ka kõnealuses kohtumenetluses viitas kostja oma alusetute väidete tõendamiseks just mitmetele ajaleheartiklitele, milledest oli tema hinnangul tuletatav SAPTK rahastamine Venemaa poolt – näiteks 08.04.2021 ERR-s avaldatud Harri Tiido arvamusartikkel: "Harri Tiido: Poola marukatoliiklike ühenduste sidemetest lähiriikidega" ja 30.12.2020 Eesti Ekspressis avaldatud Oliver Kundi artikkel "Kuidas ehitatakse uusi SAPTK-e ja Objektiive: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast" –, ent kohus pooltele saadetud selgituses neid artikleid nimetatud asjaolu tõendavaks ei pidanud," osutas ta meediaväljaannete poolt pahatahtliku laimufooni kujundamisele.

"Kui laimu levitajad tunnevad, et nad ei pea oma sõnade eest vastutama, siis jultumus muudkui kasvab," osutas Vooglaid ja lisas, et hagiga pöörduti kohtu poole paljuski just selleks, et luua pretsedent, mis oleks kõigile laimajatele hoiatuseks.

"Nüüd on see pretsedent loodud ja selllele tuginedes oleme edaspidi valmis esitama kohtusse hagi kõigi inimeste või väljaannete vastu, kes laimavad SAPTK-d või konkreetselt portaali Objektiiv, nagu oleks me rahaliselt või muul moel Venemaa võimuringkondadega seotud – kes soovib, võib selles jätkuvalt laimu levitades veenduda," märkis SAPTK juhataja.