Aasta Õpetaja 2018 gala Estonia kontserdisaalis. Elutööpreemia pälvis Ülo Vooglaid. Foto: Scanpix

Objektiivi raadiosaates rääkisid Varro Vooglaid ja Ülo Vooglaid kompetentsuse printsiibi olulisusest poliitikas, rõhutades et kogu poliitilise süsteemi ühe olulise alusena tuleks ühiskonnas kokku leppida, et ühelegi poliitilisele positsioonile ei tohi kunagi asuda ükski inimene, kel puudub selleks vajalik kompetentsus.

Professor Ülo Vooglaid on rääkinud aastaid kompetentsuse printsiibiga mittearvestamisest kui Eesti poliitilise kultuuri ühest kõige tõsisemast nõrkusest.

Seekordses raadiosaates toonitas ta taas, et just nagu igas teises eluvaldkonnas, nii peaks ka riigijuhtimises olema tagatud, et vastutusrikastele positsioonidele ei pääseks inimesed, kel puudub selleks kohane ettevalmistus.

"Igapäevases elus saab kuidagi hakkama ka ilma spetsiifilise ettevalmistuseta, aga niipea kui peab hakkama tegema põhimõttelisi otsuseid, millega kaasneb vastutus, siis on professionaalne ettevalmistus hädavajalik," toonitas professor Vooglaid.

"Poliitilised otsused on väga keerulised ja tohutu tähtsusega, mistõttu ei saa diletantlik askeldamine nende ümber mitte kuidagi õigustatud olla."

Muu hulgas tuli saates juttu ka sellest, kuidas oleks võimalik kontrollida vähemalt elementaarselt vajaliku kompetentsuse olemasolu töötamiseks riigikogu või valitsuse liikmena või kõrgematel bürokraatlikel positsioonidel.

Saates esitatud seisukohad on lähemalt lahti kirjutatud professor Vooglaiu 2018. aasta sügisel avaldatud raamatus "Elanikust kodanikuks: käsiraamat isemõtlejale".

Saate Podcast lehekülg: Objektiivi Raadio, 26.10.2019.

Objektiivi raadio: Ülo Vooglaid vastutustundest, mis hoiab ühiskonda koos