Professor Ülo Vooglaid oma kodus. Foto: Varro Vooglaid

.
Kvaliteetne riigivalitsemine eeldab tuginemist teaduslikele uuringutele, arutlevad seekordses Objektiivi raadiosaates Ülo ja Varro Vooglaid.

Saates nenditi, et ilma tõsiste ühiskonnateaduslike uuringuteta on raske ette kujutada ka asjatundlikku riigivalitsemist, sest üksnes uuringutele tuginedes on võimalik tuvastada ühiskondlike probleemide põhjuste süsteemi, et sellele teadmisele tuginedes kavandada ka samme nende põhjuste kõrvaldamiseks.

"Kui ei ole teada probleemide põhjused, siis pole ka küllalt palju väljavaateid leida kohaseid meetmeid olukorra parandamiseks," selgitas professor Vooglaid, toonitades ühtlasi, et kuivõrd põhiseadus sätestab Eesti riigi peamise mõttena eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsima jäämise läbi aegada, siis ei või humanitaar- ja sotsiaalteaduseid alatähtsustada.

"Ühiskonna- ja humanitaarteadused ei saa sellele lootust rajada, et kusagil mujal maailmas tegeletakse ka Eesti ühiskonna ja kultuuri probleemidega. Ei tegeleta, seda tehakse üksnes siin Eestis. Ja seetõttu meil selles punktis valikut ei ole."

Professor Vooglaid lisas, väga vajalik on seista mitte ainult selle eest, et ühiskonnateaduste tase tõuseks ning et selleks oleks ka olemas vajalikud rahalised ressursid, vaid ka selle eest, et ühiskonnateadused oleks reaalselt ühiskonna, seal hulgas kvaliteetsetele poliitilistele otsustele eelduste loomise teenistuses.

Millest veel arutluses juttu tuli, seda kuulake lähemalt saatest!