.
Jaanuari alguses Saaremaal roolijoodiku poolt põhjustatud ja kolme hukkunuga päädinud liiklustragöödia peaks panema meid mõtlema mitte ainult karistuste karmistamisele, vaid ka sügavamatele moraalsetele ja kultuurilistele probleemidele, mis end niisuguste juhtumite kaudu ilmutavad, arutlevad seekordses Objektiivi raadiosaates Ülo ja Varro Vooglaid.

Saates nenditi, et kuigi sügavalt vastutustundetu ja ühiskonnaohtliku käitumise ohjeldamiseks on riiklikult kehtestatud karistused kahtlemata olulised, ei ole need piisavad, sest üksnes vahelejäämise ja karistatud saamise hirmuga ei ole võimalik ohjeldada inimesi, kel puudub enesevalitsemise võime.

"Mina ei ütle seda, et karistuste karmistamine on tarbetu. Ütlen seda, et põhjused on mujal. Hirm toimib küll, aga mitte küllalt palju. Tekitatakse sotsiaalne kontroll, mis toetab kõlvatut käitumist," selgitas professor Vooglaid.

"Minu arusaamist mööda moraal ehk inimeses kantud kõlbeliste arusaamade süsteem reguleerib ca 60 protsenti inimeste käitumisest. Ca 30 protsenti käitumist reguleerivatest faktoritest sõltub sotsiaalsest kontrollist, mida teised inimesed ümberringi teostavad – sel juhul, kui inimene nende arvamust oluliseks peab."

Professor Vooglaid lisas, et kui inimesed ümberringi vaatavad väärkäitumisele läbi sõrmede, ei reageeri sellele ega võta omalt poolt meetmeid, siis ei ole inimeste ohjeldamine põhimõtteliselt võimalik.

"Ei saa panna politseinikku iga nurga peale. Põhiline on ikkagi moraal – inimeste arusaamine sellest, et niisugune tegevus on kuritegevuse vorm ja et kuritegevusega kaasnevate traagiliste tagajärgede eest tuleb täie rauaga vastutada," toonitas ta.

"Ühiskond, kus vastutuse mehhanism ei toimi, ei saa funktsioneerida. Õigused on vajalikud üksnes selleks, et inimesed vastutaks õiguste kasutamisega kaasnevate tagajärgede eest. See on põhimõtteline tõde ühiskondliku regulatsiooni kõigis sfäärides."

Millest veel arutluses juttu tuli, seda kuulake lähemalt saatest!