Hieronymus Boch: Viimne kohtupäev, fragment. 1482 Foto: Wikipedia

Olukord Eesti inimeste "soomuutmisega" on masendav! Kõik parteid, peale EKRE ja teatud mööndustega Isamaa, on valmis inimeste suguelundite lõikamisega käed veriseks tegema ning neid hormoonidega invaliidistama, kirjutab Karol Kallas arvamusloos.

Objektiiv on üritanud rohkem kui pool aastat saada sotti, kuidas Eesti ametkonnad ja meditsiinisüsteem suhtuvad soomuutmisesse. Ühispartei (kõik suuremad parteid peale EKRE) juhitud süsteem on üheselt – sealjuures põhiseadust väänates – otsustanud, ja seda juba 1999. aastal üllitatud sotsiaalministri Eiki Nestori määrusega, ajal kui peaminister oli isamaalane Mart Laar, viis aastat enne riigi Euroopa Liiduga ühinemist, et inimeste "soovahetusega" on Eestis tipp-topp. 

Kurjade ja rumalate inimeste pärast peab siinkohal taas kordama: keegi ei taha trügida kellegi magamistuppa ning igaühe seksuaalsed eelistused on tema enda asi. Kellegi tagakiusamine ainult tema teistmoodi seksuaalhuvide – siinkohal jätame Marko Mihkelsoni sarnase "lähenemisega" inimesed mängust välja – pärast pole õige. Käesolev arvamusavaldus puudutab ühiskonna ideoloogilist allutamist mingile jaburjubedale ideoloogiale ja inimeste, eriti laste, invaliidiks tegemist. Omasooiharad inimesed on normaalsed inimesed. Niikaua kui nad ühiskonna ülejäänud osale oma tagumikuga näkku ei istu (kõnekujundites rääkides), tervet ühiskonda enda luulude järele ümber ehitama ei hakka ja endale näiteks invaliidide arvelt hüvesid ei nõua.  Aktivistid, nagu Eesti Inimõiguste Keskus ja Eesti LGBT Ühing, teevad seda.

Teaduse- ja meditsiinisüsteem soomuutmisest

Tõsiselt ehmatas ära ühe tuntuma Eesti meditsiiniprofessionaali tõdemus "soomuutmist" puudutavate küsimuste peale: "Praegu [ma] ei soovi seda püssirohutünni puudutada. Mida kaugemale minnakse, seda kiiremini jõuame tagasi normaalsusesse. Küll paljude õnnetute inimeste hinnaga." 

Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehelt leiab 2015. aastast pärineva artikli, mis kannab pealkirja "Transseksualism – kui loodus eksib". Artikli autor on Kliinikumi naistekliiniku toonane vanemarst Maie Väli. Artikli kinnituseks on lisatud osutused üheksale "teadustööle".

Tartu Ülikooli Kliinikum: loodus eksib!

Väli kirjutab viidatud "looduse eksimuste" ülevaates: "Transseksualismi korral ei lange geneetiline välisilme ja somaatiline ehk kehaline diferentseerumine ühte aju programmeerimisele mehe või naisena. Püsiva sooidentiteedi häirega kaasneb soov kasutada kõiki vastassoost inimeseks olemise kultuurilisi eeliseid. Transseksualism eristub seksuaalsest orientatsioonist ning nagu mittetransseksuaalid, võivad ka transseksuaalid olla hetero-, homo-, bi- või aseksuaalsed." 

Siinkohal tekib tõsine küsimus proua Väli terve mõistuse osas, mida tõestab näiteks küsimus: kui libasooline naine (mees), kes pole oma genitaale maha lõiganud, penetreerib omasoomaiast naispartnerit, siis kas tegemist on lesbilise- või enam-vähem normaalse seksuaalühtega? Muudest loogilistest uperpallidest rääkimata.

Kõige olulisem on maailma kindlaim teaduslik fakt: loodus ei eksi mitte kunagi. Kui isasiibised saavad elavhõbedamürgituse, siis võib neil tekkida omasoohimu, aga sellised kõrvalekalded ei ole püsivad, see ei ole looduse "eksitus" ja "kaldu" linnud surevad ühe generatsiooni jooksul välja. Inimese loomulik sugu on loodusseadus.

Kolmandaks võib välja tuua, et Eesti üks mõjukamaid mõttekodasid Praxis koostab Euroopa Liidu ja sotsiaalministeeriumi tellimusel Eesti meditsiinisüsteemi tarbeks "soomuutmise", sealhulgas laste sooväänamise juhiseid ja kavas on luua libasooliste jaoks sisuliselt eraldi meditsiinisüsteem.

Praxis koostab meditsiinisüsteemile laste sooväänamise juhiseid.

Eelnevatest seisukohtadest saab järeldada, et Eesti teadus- ja meditsiinivaldkond peavad üheselt "soovahetust" võimalikuks ning arstid, kes ei pruugi isegi sellise "teadusega" nõus olla, on oma karjääri huvides valmis vaatama pealt, kuidas sadu, võib-olla isegi tuhandeid noori inimesi eluks ajaks invaliidiks muudetakse. Mida kiiremini, seda parem. 

Arstid, kes peaksid kaitsma inimeste elu ja tervist, ei tee seda. Üheselt on teada, et kui inimest minnakse hormoonidega ja kirurgiliselt "soovahetuse" eesmärgil torkima, teeb see temast invaliidi ning eluks ajaks meditsiinisüsteemi jaoks kalli – mõttes palju raha sisse toova – kliendi. 

Ametnikud teevad, mida poliitikud käsevad

Suurem osa teemasse puutuvast ametnikkonnast on "soovahetuse" küsimuses moraalsed soerdid. Muud järeldust Objektiivi esitatud küsimuste vastustest, niipalju kui neid anti, pole võimalik teha. (Küsimusi näeb käesoleva artikli käigus esitatud viidetest.) Sisuliselt mitte ükski ametnik ei tee mitte midagi, et laste soovahetusi ära hoida ja suurem osa aitab sellele kas oma tegevusega otse või mitte midagi tehes kaasa. Ametnikkonna vastupanu on võimas jõud, aga laste suguorganite maha lõikamisele ja invaliidistamisele see millegi pärast vastu ei hakka.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Euroopa Liidu dokumentidest näeb üheselt, et "soovahetus" on nende jaoks terviseküsimus.

Eesti terviseamet saatis Objektiivi arupärimisega Kuu peale ja väitis, et sellised teemad, nagu näiteks "mis on tervis", ei kuulu nende "vastutusalasse" ja soovitas pöörduda sotsiaalministeeriumi poole.

Sotsiaalministeerium üritas teha esmalt näo, et Objektiiv ei ole ajakirjandus ja väljaande küsimustele võib jätta vastamata. Mõne kirja järel muudeti seal siiski meelt ja küsimustele vastas tervisesüsteemide arendamise osakonna tervishoiuvõrgu osakonna juht Heli Paluste.

Sotsiaalministeerium arvab, et "soovahetus" on inimese põhiseaduslik õigus.

Paluste esitas taaskord ametlikke jutupunkte, nagu "soovahetus" – enese invaliidistamine – oleks lubatud põhiseadusega ja jättis alusküsimustele, nagu kes on mees või naine ja kas libasoolised inimesed on päris naised ja mehed, vastamata. Lisaks viitas ta perekonnaseisutoimingute seadusele, mis tema sõnul reguleerib "soovahetust", kuid seal ei ole "soovahetuse" kohta mitte ühtegi sõna. Mis kaudselt võib teemat puudutada, on ainult nimevahetus. Paluste poolsed osutused põhiseadusele on selle mõtte väänamine, sest arstidel ei ole õigust teha inimestele kurja ja enese või teiste isikute invaliidistamine ei ole põhiseaduslik õigus.

Kõige lõpuks keeldub sotsiaalministeerium vastamast küsimusele, mis soost on nende kantsler. Kõik saavad aru, millega on tegu, tegu on tehtud, kuid tunnistada millegi pärast keegi seda ei taha. Seega veelkord: kas Maarjo Mändmaa on mees või naine? 

Tallinna Lastehaiglas korraldatakse laste soo muutmise konverentse.

Siiani valitsevad kõiges teaduslikult põhjendatud kahtlused, et soosegadus võib olla raske vaimne häire ja kui riigi tippjuhtkonnas on tõsiselt "häiritud" inimesed, siis on see oht tervele riigile. Eriti valdkonnas, mis puudutab meie kõigi ellujäämist ja näiteks Tallinna Lastehaiglas korraldatakse juba laste soo muutmise konverentse. Kindlasti ei ole sellel mitte midagi tegemist asjaoluga, et tervisevaldkonna kõige kõrgema ametniku "sugu" on kuidagi kummaline… 

Kõige positiivsem kogemus oli antud teemat uurides Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja selle pressiesindaja Valdo Jahiloga, kes vastas küsimustele kiiresti ja keerutamata. Jahilo on ka ainus, kes soostus vastama küsimusele – niivõrd-kuivõrd – kes on mees või naine. "Niisamuti on inimese soo ja selle muutmise määratlemisega (inimese bioloogilise soo määravad küll sugukromosoomid, kuid olenevalt kontekstist kasutatakse lisaks ka muid laiendeid – sooline identiteet, sooline eneseväljendus, juriidiline sugu jms). Nii nagu on muutunud ja täienenud teadmised inimese soo kohta, oleme liikunud must-valge definitsiooni juurest tänapäeva, kus ühest soo määratlust enam ei eksisteeri," kirjutas Jahilo. 

TAI: ühest soo määratlust enam ei eksisteeri.

Mõte on küll kummaline, et loodus võib oma kromosoomidega minna sinna kuhu päike ei paista, sest "teadmised inimeste soo kohta on täienenud". TAI pressiesindaja vastuses on kokku võetud kogu tänapäeva "sooteaduse" olemus ja seda saatvad uuskeel ning loogilised uperpallid.  

Kõige lõpuks tahab "süsteem" teha sooväänamisest Haigekassa teenuse. 2022. aastal (ilmselt oktoobris) esitas Eesti Psühhiaatrite Selts Haigekassale "tervishoiuteenuste loetelu muutmise taotluse koos täitmisjuhistega", mille kontaktisikuks on märgitud Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliiniku juhataja Anne Kleinberg. Teenus, mida soovitakse Haigekassa teenuste nimistusse lisada, on "soolise ebakõlaga patsiendi arstliku ekspertiisikomisjoni konsiilium". "Soovahetamiseks" on vaja arstide nõusolekut ja viidatud avaldusega soovitakse Haigekassalt sellise nõusolekuteenuse tasustamist. Lääne-Tallinna Keskhaigla juures tegutsev arstlik ekspertiiskomisjon soolise ebakõlaga isikutele  moodustati keskerakondlasest tervise- ja tööministri Tanel Kiige 05. juulil 2021 üllitatud käskkirjaga nr 77. Viidatud psühhiaatrite taotlusest saab lisaks suhteliselt korraliku ülevaate kui pöörane on "soovahetamise teadus".

Ühispartei on sooväänaja

Lühidalt selgitades, siis iga partei, mille tipppoliitikud kuulutavad, et nad toetavad tähestikurahva – LGBT vms – "õiguseid", toetab inimeste "soomuutmist", kuna "T" täht tähistab osutatud akronüümis "sooväänamist".

"Soovahetust" toetab reformierakonna juht Kaja Kallas.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas leidis peaministriks oleku ajal, et LGBT ühinguid – ehk siis muuhulgas "soovahetust" – peab igal juhul riiklikult rahastama.

Sotsiaaldemokraadid räägivad avalikult oma kodulehel LGBT+ "õigustest". 

Isamaa kaelas ripub veskikivina käesoleva loo alguses viidatud 1999. aasta määrus, millega Eestis tehti "soovahetamine" võimalikuks. Juhul kui partei kinnitab täna otsesõnu, et nad enam tähestikurahva õiguseid ei toeta, siis allakirjutanu poolt sügavad vabandused ja paluks see kõva häälega avalikult välja öelda. 

Rohelised on puhas "soomuutmise" partei, kelle jaoks loodusseadused ei kehti. Ilmselt sooväänamine aitab kuidagi maailma kliimakatastroofist ära päästa.

Parempoolsed pidid Isamaast lahkuma, kuna nende liberaalne maailmavaade osutus isegi Isamaa jaoks liiga liberaalseks.

Eesti 200 on üheselt vikerkaarelipu all oma asju ajav "soomuutjate" partei.

Samasooliste abielu = laste "soomuutmisega"

Puud tuntakse tema viljadest. Fakt on üheselt tagajärg, et samasooliste paaride abielu seadustamine toob pigem varem kui hiljem kaasa laste sootüsistamise.

Inglismaal ja Walesis võeti samasooliste paaride abielu lubav seadus vastu 2013. aastal. Tänaseks on "soomuutmisest" saanud Ühendkuningriigis epideemia mõõdus probleem.

Rootsis võeti samasooliste abielu seadus vastu 2009. aastal ja aastatel 2008 kuni 2018 kasvas riigis soosegaduses laste arv 1800 protsenti. 

Ameerika Ühendriikide California osariigis saavad samasoolised paarid abielluda alates 2013. aastast. Täna võivad lapsed ennast sootüsistada vanemate nõusolekuta.

Siinkohal teemasse pikemalt laskumata (Objektiiv on sellel teemal kirjutanud miljoneid tähemärke ja rääkinud sadu tunde) on järeldus ühene: samasooliste abielu = laste sooväänamisega. 

Sooväänamise eesmärk on ühiskonda koos hoidva lõime hävitamine.

Mõlemad teenivad ainult ühte eesmärki, milleks on ühiskonda koos hoidva lõime hävitamine. Progressiusk võib kuulutada mida iganes, aga inimese loomus pole sadade tuhandete aastatega suurt muutunud. Targem on asju, mis hoiavad siiani tsivilisatsiooni koos, mitte torkida. Uue inimese ehitamise kavad on alati armetult läbi kukkunud ja ühiskonnad kaosesse paisanud. 

Pea kõik 5. märtsil toimuvatel riigikogu valimistel osalevad parteid, peale Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja teatud mööndustega Isamaa, on valmis oma käed Eesti laste suguorganite verega kokku määrima. Kui see pole valik elu ja õuduste vahel, siis mida veel Kaja Kallas ja Jüri Ratas tegema peavad, et oma elajalikkust tõestada? Kas selleks võiks olla äkki mõne suvalise haiguse ettekäändel totalitaarse diktatuuri kehtestamine? Elik tuleb vastu võtta kõiki nälga, külma ja kõigest ilma jättev roheseadus?