Vikerraadio stuudios vestlesid peaminister Jüri Ratasega saatejuhid Mirko Ojakivi (vasakul) ja Arp Müller (paremal). Foto: Ken Mürk/ERR

Peaminister Jüri Ratase hinnangul peaksid LGBT-ühingud saama igal juhul riigi poolset rahastust, kui nende taotlused vastavad erakonnakaaslase Tanel Kiige poolt juhitud sotsiaalministeeriumi projektikomisjoni normidele. Samuti rõhutas ta vajadust tagada Eesti ühiskonnas vähemuste kaitse.

Peaminister Ratas kommenteeris LGBT-ühingute rahastamise teemat kolmapäevases Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister". Juttu tuli ka EKRE meeleavaldusest Tartu Lille noortekeskuse lastele suunatud LGBT-ürituse vastu ning Ratase kaitsvast hoiakust erakonnakaaslasest sotsiaalministri Tanel Kiige suhtes, kelle LGBT-sõbralik poliitika on sattunud koalitsioonipartner EKRE tugeva kriitika alla.

"EKRE häälekandja Uued Uudised kirjutas oktoobrikuus nõnda. Ma tsiteerin: "Keskerakonna ministrid löövad vägisi kiilu valitsuse normaalsesse koostöö võimesse. Eriti paistab sellega silma sotsiaalminister Tanel Kiik, kes on esirinnas EKREle vastuvõetamatus homoorganisatsioonide rahastamises." EKRE niisiis nõuab, et riigieelarvelistest vahenditest ehk siis hasartmängumaksust lõpetataks LGBT ehk siis seksuaalvähemuste esindusorganisatsioonile raha eraldamine, kuna see on EKRE hinnangul ebaseaduslik. Härra peaminister, miks teie asusite selles konfliktis Tanel Kiike kaitsma?" küsis külaliselt saatejuht Arp Müller.

Ratase sõnul asus ta Kiike toetama, kuna ta toetab Eesti põhiseadust, mis keelab diskrimineerimise ning Eesti ühiskonda, mille sidusust peab meie suurimaks julgeolekugarantiiks:

"Ma ütlesin täna riigikogus, et kui mul on olnud au esineda Kõrgematel Riigikaitsekursustel, mis Roosalul toimuvad, siis ma olen alati öelnud, et meie julgeolek ei hakka mitte tankitorudest ja automaatidest, vaid meie julgeolek algab siit! Ka täna siit stuudiost. 1,3 miljoni sidususest. Ja see on tegelikult meie julgeoleku üks peamine garant.

Ja see on minu põhjus. Me ei saa mitte kellegi kohta öelda, nagu sätestab ka meie põhiseadus, et tulenevalt tema soost, nahavärvusest, religioonist või seksuaalsest orientatsioonist keegi tohib siin ühiskonnas olla ja keegi ei tohi siin olla.

See on see põhjus. Ja mina, kes ma tulen ka liberaalsest erakonnast ja ka tulenevalt oma lastetoast kaasa saadud maailmavaatest ütlen igal juhul seda, et me ei saa kedagi kuidagi põranda alla või ühiskonnast ära lükata. Ma ei pea seda õigeks."

Teisalt toetab Ratas enda sõnul Kiike veel ka seetõttu, et too teeb sotsiaalministrina väga head tööd: "Ma arvan, et Tanel teeb kindlasti head tööd, on ennast hästi tõestanud, on viinud ennast teemadega kurssi."

Ratas: meelt tuleb avaldada rahumeelselt

Peaminister teeb enda sõnul ka kõik selleks, et selliseid konflikte võimalikult palju ennetada. Tema hinnangul on erinevate demonstratsioonide ja pikettide korraldamine ühest küljest muidugi meie ühiskonnas tavapärane, kuid need ei tohi kunagi sisaldada viha, sealhulgas ka verbaalset viha ja vihasõnumeid, rääkimata füüsilisest konfliktist.

Müller oli siinkohal Ratasega päri, kuid küsis täiendavalt, et kas ta on siseminister Mart Helme või rahandusminister Martin Helmega rääkinud ka sellest, "et kuidas siis ikkagi viib sidusa riigi suunas näiteks EKRE volikogu avaldus lõpetada LGBT riiklik rahastamine või kuidas viib sidusama riigi suunas EKRE Tartu piirkonna korraldatud meeleavaldus, millega siis protestiti LGBT teemalise arutelu vastu, mis pidi toimuma Tartus Lille maja noortekeskuses ja mille tulemus oli see, et laste ohutuse tagamiseks reedel tuli ära jätta kõik laste huviringid Lille majas?"

Ratas kinnitas, et on nendega sellest rääkinud ning tema sõnul ei ole ta "saanud ei Mart ega Martin Helmelt kordagi sellist signaali, et nemad ei oleks mures sellise füüsilise või vaimse vägivalla osas, [nemad] on ka mures. Ja me kõik ütlesime, et tuleb teha kõik selleks, et neid asju vältida. See on selge."

Ratas: LGBT-ühinguid peaks igal juhul edasi rahastama

LGBT-ühingute rahastusest rääkides selgitas Ratas esmalt, et kui varasemalt eraldas pikka aega vastavaid toetusi Hasartmängumaksu Nõukogu, siis nüüd on liikunud valdkonnapõhine toetuste eraldamine ministeeriumite pädevusse. "Igal ministeeriumil on selline oma projektikomisjon, kes vaatab neid projekte läbi, sinna ei kuulu minister," lisas peaminister ning lükkas ümber arusaama nagu saaks sotsiaalminister Kiik pelgalt oma käskkirjaga LGBT-ühingutele raha eraldada. "Muidugi see nii ei ole."

Kuid LGBT-ühingute põhimõttelisest rahastusest rääkides väljendas peaminister selgelt oma seisukohta, et kui nende organisatsioonide taotlused vastavad komisjoni poolt kehtestatud normidele, siis tema meelest peaks need kindlasti ka edaspidi riiklikku rahastust saama: "Minu meelest peaks nad saama. Igal juhul peaks saama. Me peame Eesti tugevas ühiskonnas lähtuma ka sellest, et vähemused oleksid kaitstud."

"Praegu leidub juriste, kes peavad hasartmängumaksust [Eesti] LGBT Ühingu rahastamist ebaseaduslikuks, on juriste kes peavad seda seaduslikuks. Sellises olukorras tõenäoliselt kõige lihtsam on hasartmängumaksu seaduse sõnastust muuta, nii et õigusselgus oleks tagatud," pakkus omalt poolt välja Müller.

Ratas: sõna- ja väljendusvabadus peab jääma, kuid viha ei tohi õhutada

Peaminister toonitas veel, et demokraatlikus ühiskonnas on normaalne, et eksisteerivad erinevad seisukohad, olgu need siis õiged või valed, kuid oma seisukohtade kaitsmise nimel ei tohi õhutada viha ega ka alandada teiste inimväärikust:

"Mina olen valmis iga sekund ja iga minut kaitsma seda, et meie ühiskond oleks sidus ja meie erinevad grupid, erinevad vähemused, erinevad huvid, et need saaksid rahulikult tegutseda, loomulikult, kui nad ei lähe Eesti riigi ega meie iseseisvuse ja meie demokraatia vastu, see on teine teema."

"Aga kuidas ikkagi lõppeks see, et teie koalitsioonipartneri osalusel, nende riigikogu liikmete osalusel toimuvad aktsioonid, mille tõttu laste huviringid ei saa Lille majas toimuda?" küsis Müller seepeale, väites, et lapsed ei tunne ennast noortekeskuses enam turvaliselt.

"Lapsed peavad end turvaliselt tundma," rõhutas Ratas, mistõttu on näiteks noortekeskuse süütamisega hirmutamine täiesti vastuvõetamatu. "Selliseid asju ei tohi juhtuda. Siin peab olema nulltolerants."

Samas ei saa tema sõnul demokraatlikus Eesti riigis aga ka kellelegi ette kirjutada, mida ta tohib või ei tohi tänaval öelda või mille eest seista, kuni see ei solva inimväärikust ega külva viha: "Seda ei saa me kuidagi keelata."

Kuid Ratase sõnul peame sellist laste hirmutamist siiski väga tõsiselt võtma, kuna sellised arengud on ühiskonnas väga ohtlikud. Samas ei ole tema hinnangul siiski küsimus ju ainult ühes erakonnas, vaid seda probleemi tuleb ühiskonnas laiemalt vaadata. "See teema tuleb ühtselt ja koheselt laualt maha lüüa, siin ei ole mitte mingisugust õigustust sellele," kutsub peaminister üles erakondade üleselt selle murekohaga tegelema.

Saadet on võimalik kuulata siit ning LGBT-teemast tuleb juttu alates 28:45.

Toimetas Martin Vaher

Ratas noomis EKREt homoühingute riikliku rahastamise teemalise avalduse pärast

Vooglaid ja Vihuri: Eesti LGBT Ühingu riiklik rahastamine ei pruugi olla seaduslik