Juhan Smuuli teose "Poeem Stalinile" kaas. Foto: toimetusele teadaolev isik

Pühapäeva hommikul võis Tallinna vanalinnas paikneva kirjanike maja seinal ilutseva Juhan Smuuli bareljeefi juures kohata meenutust kirjaniku omaaegsest tähtteosest "Poeem Stalinile".

12. novembri hommikupoolikul võis Tallinna vanalinnas Harju ja Kuninga tänava nurgal kirjanike maja seinal Juhan Smuuli bareljeefi juures näha suurt plakatit, millel oli kujutatud Smuuli raamatu "Poeem Stalinile" kaas.

Juhan Smuul kirjutas selle Stalinit ülistava poeemi 1949. aastal pärast osalemist märtsiküüditamises ja see avaldati samal aastal eraldi raamatuna.

Juhan Smuuli teose "Poeem Stalinile" raamatukaas.

Käesoleva aasta kevadel tekkis bareljeefi ümber poleemika, kui selgus, et Smuul oli 1949. aastal Kõue vallas märtsiküüditamise operatiivgrupi liige.

Paljud kirjanikud, kolumnistid jt arvamusliidrid on pidanud õigeks Smuuli skulptuur eemaldada ning ka varem on mitme aktsiooniga juhitud tähelepanu küüditaja bareljeefi sobimatusele avalikku ruumi.

Seni ei ole kirjanike maja omanikud siiski pidanud vajalikuks austusavaldust Smuulile maja seinalt kõrvaldada.

Protesteerimaks Kirjanike liidu üldkogu otsuse vastu jätta Smuuli bareljeef majaseinale alles, kinnitasid riigikogu liige ja ajaloolane Jaak Valge ja kirjanik Andres Aule 22. juulil Smuuli bareljeefi kõrvale Eesti NSV punalipu.

"Minu jaoks on Eesti NSV lipp olemuslikult vastik, sümboliseerides okupatsiooni ja selle põlistamist, vabadusetust, inimväärikuse mahasurumist ja kollaboratsiooni nõukogude võimuga. Ent ka Smuuli bareljeef ise on agressiooniaktide ja inimsusevastase kuriteoga seotud sümboli eksponeerimine avalikus ruumis viisil, mis neid tegusid toetab või õigustab," põhjendas toona lipuaktsiooni kirjanik Andres Aule Objektiivis avaldatud arvamusloos.

Smuul kirjutas oma 1949. aastal trükivalgust näinud "Poeemis Stalinile" teiste hulgas allolevad read:

Neljakümnendal kevad on mihklikuus.
Mida loeb siin kalendrite teadus,
kui Eestisse jõudnud on õige ja suur
rahvaid vabastav stalinlik seadus!

Juhan Smuul pälvis teose "Poeem Stalinile" eest 1950. aastal Nõukogude Eesti preemia. Lisaks sellele nimetati Smuul Eesti NSV teeneliseks kirjanikuks (1955) ja Eesti NSV rahvakirjanikuks (1965). Smuul oli ka Stalini preemia (1952) ja Lenini preemia (1961) laureaat.