Foto: Piqsels

Tuntud südamearsti Peter McCulloghi ja Yale Ülikooli epidemioloogi Harvey Rischi juhitud uuringus, mille käigus lahati modRNA geenipreparaadi süstimise järgselt surnud inimesi, tuvastati, et 74 protsendi elust lahkumise põhjuseks on preparaat ise.

Eelretsenseerimata teadusuuring avaldati teadusajakirja Lancet vastavas toimetuse teaduskolleegiumi poolt läbi vaatamata uuringute väljaandes. Uuring, mis kannab pealkirja "Covid-19 vaktsineerimise järgsete surmade süstemaatiline lahkamiste tulemuste analüüs", eemaldati päev hiljem. Eemaldamise põhjuseks toodi "antud eeltrükk eemaldati Eeltrükkide väljaandest, kuna uuringu metodoloogia ei toeta uuringu järelmeid", vahendab Daily Sceptic.

McCulloghi sõnul kasutas teadlaste kollektiiv uuringu läbiviimiseks levinud uuringute meetodit, mida tuntakse süstemaatiliste ülevaadete ja metaanalüüside eelistatud aruandlusüksustena (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).

Uuringuga saab tutvuda Internet Archive'i vahendusel ja see on peatselt uuesti ilmumas konkureerivates teadusajakirjades. 

Uuringus analüüsiti 44 teadusuuringut, mis käsitlesid 325 modRNA geenipreparaadi süsti järgset surma. Teadlased võtavad oma uuringu kokku: "Käesolevas uuringus vaadeldud juhtumite kooskõla tuntud Covid-19 vaktsiini kahjustustega, nende toimelaadide ja seotud liigsurmadega, mida toetavad lahkamiste ja kohtuekspertiiside tulemused, lubavad eeldada, et väga tõenäoliselt on Covid-19 vaktsiinide ja suurema osa surmade vahel põhjuslik seos." Teadlased kutsuvad üles korraldama võimalikult kiiresti lisauuringuid, mis kas kinnitaksid või lükkaksid ümber nende avastused.

Google Scholar annab Peter McCulloughi teadustööde tsitaatide arvuks 71 365. Toivo Maimetsa tsitaatide arv on samas teaduskirjanduse otsimootoris 1639. Irja Lutsari tsiteerimiste arvuks esitatakse 8985. Karmen Jollerit tsiteeritud ei ole.

Toimetas Karol Kallas