Foto: Scanpiz

Tööandjate keskliit saatis rahandusministeeriumile arvamuse automaksu kohta, milles tuuakse välja mitmed maksuga seotud negatiivsed küljed.

Eesti Tööandjate Keskliit (ETKL) on automaksu osas kriitilisel seisukohal. Osutatakse, et on väga „laiduväärne, et uusi makse on asutud kehtestama ilma, et eelnevalt oleks ammendatud valitsussektori kärpevõimalused ja välja töötatud majanduskasvu strateegia". Samuti peetakse vääraks, et automaksust oodatav summa on vahepeal kahekordistunud.

Juhitakse tähelepanu, et maksu kogumise jaoks tehtav IT-arendus maksab kaks miljonit ja iga-aastane halduskulu 0.6 miljonit ning see näitab, et tegemist on väga kuluka maksuga. 

ETKL on mures ka automaksu mõju pärast inimeste liikumisvõimalustele. „Inimeste liikuvus on tõenäoliselt üsna tugevas seoses heaolutaseme ja majanduskasvu potentsiaaliga. „Üle-autostumise" probleem on aktuaalne vaid paaris suuremas linnas. Hajaasustusega piirkondades võib antud maksumeede vähendada inimeste motivatsiooni või võimalusi tööl käia ja majanduslikku lisaväärtust tuua. See võib omakorda viia töökohtade kadumiseni maapiirkondades."

Toimetas René Allik