Tšehhi kõrgem administratiivkohus. Foto: Wikimedia commons

Tšehhi kõrgem administratiivkohus otsustas, et kui mõni "soomuutja" soovib, et riik tunnistaks tema "uut sugu", on tal vaja teha operatsioon, millega lõigatakse reproduktiivorganid ümber. 

Hageja, kes kaebusega kohtu poole pöördus, leidis omalt poolt, et kirurgilise sekkumise nõue "soomuutmise" juures on põhiseaduse vastane, vahendab ReMix News.

Kaebaja on sündinud naisena, kuid täna peab ennast meheks. Ta soovis rahvastikuregistris oma nime ja sünnikoodi mehe omaks ümber registreerida. Seal keelduti seda tegemast, kuna inimene polnud läbinud seaduses nõutud kirurgilist protseduuri, mis oleks muutnud kasutuks tema naisele omased paljunemisorganid.

Tšehhi kõrgema halduskohtu (NSS) hinnangul oli hageja soov, et vastselt uue koosseisu saanud kohus langetaks otsuse tema kasuks, "huvitav".

Hageja väitis lisaks, et genitaalide ümber tegemise ja emaka tüsistamine nõuded on põhiseaduse vastased, ei austa inimväärikust ning on võrreldavad piinamisega.

NSS kinnitas omalt poolt, et seadus on selgelt sõnastatud ja rahvastikuregister käitus õigesti, kui keeldus niisama inimese soo ümberkirjutamisest. 

Tšehhi Senati president Tomáš Langášek leidis: "Me saame aru, et seaduses nõutud eeldustel soo muutmiseks on rängad tagajärjed. Tegemist on keha moonutamise protseduuriga, mida ei saa üldjuhul tagasi pöörata ja millega, nagu ka teiste meditsiiniliste protseduuridega, kaasnevad teatud riskid."

Tšehhi perekonnaseaduses on kirjas, et lapse vanemad saavad ainult olla mees ja naine. Kui mõni ennast meheks pidav naine sünnitab, siis ta läheb ametlikult kirja lapse emana.

Langášeki sõnul põhjustab inimeste soo "muutmine" ainult nende soovi peale seninägematuid ja delikaatseid õiguslikke olukordi.

Toimetas Karol Kallas