Vaade Londoni Whitehalli valitsusasutuste kvartalile Foto: BigStockPhoto

Riigisekretärile saadetud kirjas hoiatavad kõrged riigiametnikud, et "ärklejad on vallutanud Whitehalli" ja valitsuse poliitikad on sooideoloogia ohus. 

Riigisekretärile (Cabinet Secretary) Simon Case'ile saadetud kirjale on alla kirjutanud 16 valitsusameti 42 ametnikku, kes kinnitavad, et "soomuutjate" sooideoloogia on istutatud tsiviilteenistusse määral, mis kujutab endast "märkimisväärset ohtu ametnikelt nõutud erapooletusele", vahendab Telegraph.

Kirjas kinnitatakse, et riigiametid on lootusetult arusaamise küüsis, nagu "kõigil on sotsiaalse soo endateadmus [mida inimene saab oma suva järele muuta] ja see on palju olulisem kui kaasasündinud sugu" ning "sellist arusaamist käsitletakse vastuvaidlemist mitte salliva tõigana".

Ametnikke ja töötajaid, kes peavad kalliks tõde, et inimestel on ainult kaks sugu, mida ei saa muuta, "kiusatakse tõsiselt taga" nii tööl kui isiklikus elus.

Sedasi "moonutavad" sooideoloogid valitsuse tegevust. Kirja autorid paluvad kiiresti midagi ette võtta, et säiliks tsiviilteenistuse erapooletus ja austataks usuvabadust. 

Kirjale on lisatud pikk rida näiteid, kuidas Whitehalli (Londoni valitsusasutuste piirkond) erinevate osakondade ametnikele sunnitakse peale väga vaieldavaid uskumusi. Ametnikud kinnitavad, et tsiviilteenistuse personaliosakond pole vaatamata kaebustele probleemile asjakohaselt reageerinud.

Ühendkuningriigis võeti 2010. aastal vastu võrdsuse seadus, mis kaitseb nii "soomuutmise kriitilisi" uskumusi kui ka "soomuutjaid" tagakiusamise eest. Kirja kirjutajate sõnul on tänases tsiviilteenistuses kaal ainult viimasel poolel.

Üks kirjale allakirjutanud kõrge ametnik rääkis ajakirjanikele: "Whitehalli on suurel määral vallutanud ärklejad. Kõige kõrgemad ametnikud on konksu alla neelanud, kuuletuvad ja on sooideoloogia üdini omaks võtnud."

Ajakirjanikega jagatud dokumendid näitavad, et ametnikke sunnitakse osalema koolitustel, kus õpetatakse, et mehed tohivad kasutada naiste tualettruume ja nad ei tohi kasutada soolise keele sõnu, nagu näiteks "isa" ja "ema", kuna see võib mõnda inimest solvata.

Mõjuka konservatiivist parlamendisaadiku Jacob Rees-Moggi sõnul sõdivad kõrgemad riigiametnikud ärklemise eest ja "ärklev kultuur on pugenud tsiviilteenistuse hinge".

Majandus- ja energeetikaminister olles üritas Rees-Mogg ärklemisega midagi ette võtta, kuid kõrged riigiametnikud lükkasid tema reformikava tagasi. "Selline ärklejatepoolne valitsuste töö takistamine ei saa jätkuda, sest see [sooideoloogia kehtestamine], lihtsamalt sõnastades, on loodud demokraatiale lõpu tegemiseks," lisas Rees-Mogg.

Kirjas selgitatakse, et Ühendkuningriigi tsiviilteenistuse ametnikud peavad uskuma sooideoloogiasse ja tervet tsiviilteenistust korraldatakse osutatud "ideoloogiast ajendatud ususüsteemi" järgi ümber.

Fiona Ryland Foto: gov.uk

Kiri saadeti Case'ile 18. aprillil ja vastati sellele alles 30. juunil. Case tegi kirjale vastuse kirjutamise ülesandeks valitsuse personalioskaonna juhile Fiona Rylandile.

Ryland kinnitas, et ta on "mures", soomuutmise kriitilisi tõekspidamisi tuleb kaitsta ja lubas, et uued erapooletuse reeglid toovad teemasse rohkem selgust ning mitmekesisuse ja kaasamise koolitused pole edaspidi enam kallutatud.

Üks tagakiusamist peljates anonüümseks jääda soovinud ametnik kinnitas Telegraphile: "Tsiviilteenistus on teinud selgeks, et õiguste osas valitseb konkreetne hierarhia ja sooline enesemääramine kaalub üles nii füüsilise soo, usu kui tõekspidamised."

Toimetas Karol Kallas