Agenda 2030 säästva arengu eesmärgid Allikas: riigikantselei.ee

Kuna Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tegevusprogrammis Agenda 2030 sätestatud säästva arengu eesmärke pole võimalik täita, kutsub peasekretär António Guterres neid kiirkorras "ära päästma".   

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) võttis 2015. aasta septembrikuu lõpus vastu "maailma 2030. aastaks ümber tegemise" tegevuskava. Tänavu, 18. ja 19. septembril toimub Ameerika Ühendriikide suurlinnas New Yorkis ÜRO peakorteris 2023. aasta 2030. aasta säästva arengu eesmärkide (sustainable development goals; SDG; Agenda 2030) tippkohtumine (SDG Summit).

16. septembril pidas endine Sotsialistliku Internatsionaali esimees Guterres kõne kodanikuühiskonna esindajatele, milles palus "energiliste rohujuuretasandi liikumiste" abi, et "päästa ära säästva arengu eesmärgid" ja kutsus neid üles "võitlema parema tuleviku eest, mida iga isik väärib".

Tänavune Agenda 2030 tippkohtumine on ajaliselt täpselt poole peal, kus ÜRO maailma ümber tegemise kava vastuvõtmisest 2015. aastal on möödas seitse aastat ja 2030. aastani, kui maailma areng peaks olema ära säästetud, on seitse aastat veel ees.

ÜRO tunnistab, et Agenda 2030 maailma säästmise eesmärkideni jõudmise tegevuskava on lootusetult ajakavast maha jäänud. Lõhed plaanitu ja tegelikkuse vahel on "laiaulatuslikud" kõigis 17 eesmärgis. (ÜRO algupärases Agenda 2030 SDG-des ei ole kultuuri, nagu Eesti eesmärkides.)  

Soovide ja reaalsuse vaheliste Agenda 2030 lõhede kõige suurema põhjusena nimetab ÜRO koroonaviiruse pandeemiat, samuti avalikkuse huvipuudust ja geopoliitilisi hõõrumisi. Nimetatud probleemid on viinud Agenda 2030 olukorda, et selle täideviimiseks on vaja globalistlikku päästeplaani.  

"Tänaseks ollakse [Agenda 2030] eesmärkidest ainult 15 protsendiga jõutud oodatud tulemusteni ja paljud neist on isegi taandarenemas," väitis peasekretär. "Esmaspäeval (18.09) algav SDG tippkohtumine on hetk, kui valitsused peavad istuma ühe laua taha, neil peavad olema konkreetsed tegevuskavad ja ettepanekud, kuidas [Agenda 2030] progressi kiirendada." 

Guterrese sõnul ei tähenda Agenda 2030 ainult "kastidesse linnukeste joonistamist". "[Agenda 2030 SDGd kujutavad endast] inimeste lootuseid, unistusi, õiguseid ja ootuseid ning meie looduskeskkonna tervist. Need tähendavad ajaloolise sotsiaalse ebaõigluse korvamist, üleilmsete vastasseisude tervendamist ja maailma igikestva rahu rajale suunamist."

ÜRO juhi sõnul peavad "kõik pingutama", et Agenda 2030 ärkaks taas ellu, mis "tagab inimestele ja planeedile parema elu". 

Ta kiitis kliimaaktiviste ja kinnitas, et säästva arengu eesmärgid on "kõigest kõige parem äriplaan".  

Guterres kutsus üles naisi ja noori inimesi "võitlema oma õiguste ja koha eest iga laua taga".

Lõpetuseks lisas sotsialist, et Agenda 2030 ei saa päästa ära New Yorkis, vaid see peab toimuma kohalikes kogukondades. 

ÜRO juhi arvates tuleb järelejäänud seitsme aasta jooksul kulutada säästva arengu eesmärkidele – et nendeni jõuda – aastas 500 miljardit eurot. Bjørn Lomborgi sõnul tähendaks selline summa kolm korda rohkem raha kui maailm täna arenguabile kokku kulutab ja seda pole kuskilt võtta. Samuti pole see summa piisav ja seda on 20 korda vähem kui kõigi 17 SDG ruudu taha peidetud 169 üksikasjalisema lubaduse täitmine maksma läheks.

ÜRO Agenda 2030 tippkohtumisel ei osale teadaolevalt Hiina Rahvavabariigi, Venemaa ja Prantsusmaa riigijuhid. ÜRO SDG tippkohtumisel osaleb seniilne ja kehvas füüsilises seisus Joe Biden

Toimetas Karol Kallas