Perekond. Foto: Bigstockphoto

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel juunis läbi viidud valijaskonna uuringu põhjal toetab 38% vastanutest perekonnaseaduse muutmist selliselt, et abielu võiks sõlmida ka samasooliste paaride vahel. 55% vastanutest olid säärase muudatuse vastu.

Erakond Eestimaa Rohelised algatas reedel, 23. oktoobril petitsiooni perekonnaseaduse muutmiseks. Petitsiooniga palutakse riigikogul sätestada abielu perekonnaseaduses kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost. Sellest tulenevalt avaldab Ühiskonnauuringute Instituut kõige viimased tulemused valijaskonna positsioonist antud küsimuses.

Inimestel paluti uuringus öelda, kuivõrd nad nõustuvad järgneva väitega: “Perekonnaseadust peaks muutma nii, et abielu võiks sõlmida ka geipaaride vahel.” Vastata oli võimalik 4-palli skaalal, öeldes kas “Täiesti nõus”, “Pigem nõus”, “Pigem ei ole nõus” või “Üldse ei ole nõus”. Lisaks oli võimalik vastata ka “Ei oska öelda”

Selle aasta juunis läbi viidud uuringus oli antud väitega nõus 38% vastanutest (vastasid “Täiesti nõus” või “Pigem nõus”), ei olnud nõus 55% vastanutest (vastasid “Pigem ei ole nõus” või “Üldse ei ole nõus”) ning 7% vastas “Ei oska öelda”.

Erakondliku eelistuse põhjal on suurematest erakondadest perekonnaseaduse muutmise vastu EKRE, Keskerakonna ja Isamaa valijad ning muutmist kalduvad toetama Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Eesti 200 valijad. Seega on antud küsimuses ühel meelel koalitsioonierakondade toetajad ning neile vastanduvad opositsioonierakondade ja parlamendivälise Eesti 200 toetajad.

Uuringufirma Norstat teostas küsitluse 02.06-18.06.2020 veebikeskkonnas ning sellele vastas kokku 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

Toimetas Jaanus Vogelberg