Sündimata laps 10. nädalal pärast eostamist. Illustratsioon: The Education Resource Fund

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni kuuluv riigikogu liige Varro Vooglaid asutas riigikogus sündimata laste eluõiguse toetusrühma, mis lähtub eesmärgist seista selle eest, et riigivõim täidaks põhiseaduses sätestatud kohustust tagada veel sündimata lastele kõigi teiste inimestega võrdne eluõiguse kaitse.

Toetusrühm lähtub põhiseaduse paragrahvist 16, mis sätestab, et igaühel on õigus elule ning et seda õigust kaitseb seadus, mistõttu ei tohi meelevaldselt kelleltki elu võtta.

Ühtlasi lähtutakse põhiseaduse paragrahvist 12, mis sätestab, et kõik on seaduse ees võrdsed ning kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Vooglaiu sõnul peaks Eesti Vabariigis sündimata laste eluõiguse kaitseks tegema senisest väga palju suuremaid pingutusi. "Olukord, kus igal aastal rohkem kui 3000 last tapetakse enne sündi, teadlikult ja tahtlikult ning veel valitsuse rahalisel toel, on väga sünge. Õigusriigis ei tohiks sellise olukorraga leppida," on ta veendunud.

Ta rõhutab, et riigivõimul on põhiseaduslik kohustus kaitsta kõigi inimeste õigust elule ja tagada selle esmase õiguse kaitse kõigile inimestele võrdselt. "Veel sündimata laste suhtes ei ole paraku seda kohustust pikka aega täidetud ning sellega seonduvalt lasub meie riigil ja ühiskonnal väga suur süü," toonitab Vooglaid.

Ta loodab, et esimest korda riigikogus sündimata laste eluõiguse kaitseks toetusrühma moodustamine aitab veidigi sellele probleemile tähelepanu juhtida. Ühtlasi usub Vooglaid, et tuleb aeg, mil suurem hulk saadikuid ja üldse suurem osa ühiskonnast hakkab probleemi tõsidust mõistma.

Hetkeseisuga on eile asutatud toetusrühmaga lisaks Vooglaiule liitunud EKRE saadikud Henn Põlluaas, Martin Helme, Mart Helme, Helle-Moonika Helme, Ants Frosch ning Priit Sibul erakonnast Isamaa.

Foto: Varro Vooglaid

Toimetas Martin Vaher