Viktor Orbán kavatseb kaitsta kristlikku ühiskonnakorraldust Ungaris. Foto: Scanpix

Pärast üliveenvat valimisvõitu on peaminister Viktor Orbán võtnud sihiks karmistada sisserännet puudutavaid reegleid riigis ning rõhutanud, et Ungari ehitab “vanamoodsat kristlikku demokraatiat.”

Oma plaane rahvale selgitades ütles Orbán reedel raadio vahendusel, et “me ehitame kristlikku demokraatiat – vanamoodsat kristlikku demokraatiat, mille juured on euroopalikus traditsioonis, kus kesksel kohal on inimväärikus ning [kehtib] võimude lahusus.”

“Me kavatseme kaitsta kristlikku kultuuri ega anna oma riiki välismaalastele,” lisas Orbán ning kõneles ka juba aastal 2016 esitatud põhiseaduse paranduse ettepanekust massiimmigratsiooni piiramiseks, mis tookord parlamendis toetust ei leidnud, kuna puudus kahe kolmandikuline enamus.

Kuna nõutav enamus on täna tagatud, tunneb Orbán “kohustust see põhiseaduse parandus nüüd ellu viia.”

Muuhulgas sätestab kõnealune parandus, et Ungari hülgab kõik Euroopa Liidu poliitikad, mis võiksid radikaalselt muuta riigi etnilist koosseisu või riivata Ungari territoriaalseid piire.

Orbáni sõnutsi ei toeta ta Euroopa Liidu uut 1,25 triljoni eurost eelarvet, kuna see aitaks kaasa massiimmigratsioonile.

Eelarvekava välja käies andis Euroopa Komisjon mäletatavasti teada, et nn “Euroopa väärtusi” mitte toetavad liikmesriigid jäetakse rahastusest ilma.

Oma valimiskampaanias asetas Orbáni erakond Fidesz suurt rõhku vasakvaadetega miljardäri George Sorose ja tema poolt rahastatud avatud piiride nimel tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide mõju paljastamisele.

“George Sorosel tegutseb Ungaris [terve] varjude armee. Me tahame nad paljastada. Me tahame näidata, et migratsioon pole inimõiguste küsimus, vaid riikliku julgeoleku küsimus,” ütles ta.

Peaminister: Ungari tuleb rajada Kristuse õpetusele