Foto: VK Studio/Bigstockphoto.com

.
Varro Vooglaid ja hiljuti Objektiivi toimetusega liitunud, varem Delfis ja Äripäevas töötanud Jaanus Vogelberg arutlesid seekordses Objektiivi raadiosaates küsimusi, mis seonduvad ajakirjanduse probleemidega nii kriisiajal kui ka laiemalt.

Saate esimeses pooles räägiti ajakirjanduse olukorrast Eestis üldiselt, peatudes ennekõike küsimusel sellest, kuidas on Eestis lood ajakirjandusvabadusega.

Vogelbergi sõnul pole probleemiks mitte riigivõimu poolt ajakirjandusvabaduse mahasurumine, vaid pigem ajakirjanike poolt rakendatud enesetsensuur ja ka väljaannete omanike ärihuvide mõju ajakirjanike tegevusvabadusele.

Vogelberg toonitas, et ajakirjandusväljaannete puhul peaks rohkem rääkima mitte niivõrd neutraalsusest, vaid läbipaistvusest, sest kõigil inimestel ja väljaannetel on ilmavaatelised positsioonid, mis ei ole probleem, kui neid positsioone ei varjata või eitata.

Saate teises pooles käsitleti lähemalt küsimust sellest, kas valitsus peaks rahaliselt toetama praeguse kriisi ajal rahalistesse raskustesse sattunud kommertsmeedia väljaandeid. 

Muu hulgas peatuti ka küsimusel sellest, et kriisi ajal tuleb selgemalt esile nii meediaettevõtete omanike moraalne pale, sest jutud nende ettevõtete ja neis töötavate ajakirjanike suurest ühiskondlikust missioonist ei ole usutavad, kui esimeste raskuste saabudes hakatakse ajakirjanikke koondama.

Millised seisukohad arutelust täpsemalt kõlama jäid, seda kuula lähemalt saatest!