Jalgratas vanal linnatänaval. Foto: Bigstockphoto.com

Ajaloolane Mikael Laidre kirjutab Sirbis, et konservatiivsuse võib jaotada kolmeks: reservaadikonservatiivsus, revolutsiooniline konservatiivsus ja traditsiooniline konservatiivsus.

Esimene tähendab arenevas ühiskonnas reservaati taandumist. Teise näol on tegemist koos progressivistidega samasse revolutsioonilisse perekonda kuuluvate konservatiividega – viimaste puhul on küsimus vaid selles, kas soovitakse modernismiteel peatuda või veidi tagasi liikuda.

Kolmas vorm on traditsiooniline konservatiivsus, mille kohta Laidre kirjutab: “Traditsiooniline konservatiivsus soovib seevastu säilitada revolutsioonieelset korda. Kui võtta aluseks vana korra reaalsus, tuleb tõdeda, et tegelikkusega on kooskõlas vaid elav traditsioon. Just viimane on õige traditsioonilisus ja tõeline konservatiivsus, sest ei välista ka kuidagi edenemist.”

Autor jätkab: “Tõelise konservatiivsuse kandjad ei väärtusta – nagu kirjutas Berdjajev – mitte mõnesaja aasta tagust minevikku, vaid seda, kuhu see minevik on arenenud ja välja jõudnud, ehk seda, mis ta on praegu, mitte eile, mitte kaks-, kolm- või nelisada aastat tagasi. Olukorra külmutamise või konserveerimise asemel soovivad tõelised konservatiivid väärtustatavale vundamendile ehitada. Muide, traditsioon, trans- + dare, on millegi edasi- või üleandmine ehk siis jätkamine, mitte sinnapaika jätmine ega katkestamine.”

Laidre sõnul on elav traditsioon revolutsiooni suurim hirm, sest ei mängi sama mängu ja ei tee põhimõtetes järeleandmisi. Revolutsioon on aga ise vastanduv, negatiivne ja nihilistlik.

“Intelligentne, maailma asjadega kursis, ühiskonnaelus aktiivselt osalev ja kõige viimast tehnoloogiat kasutav konservatiiv on progressivistide halvim unenägu. Nad süüdistavad traditsioonilisuse pooldajaid väidetavas soovis elada XIX sajandis või keskajas (nende lemmik ja ultimatiivne sildistus). Tegelikult pelgavad modernistlikud jõud just seda, et traditsioonide säilitamise pooldaja elab tänapäevas, tunneb kindlat seljatagust ja vankumatut jalgealust ning tema pilk on pööratud tulevikku,” kirjutab Mikael Laidre.

Loe lähemalt siit.