Jüri Ratas mõttehetkel. Foto: Scanpix

Euroopa Liberaalsete Parteide Ühendus (ALDE Party) väljendas oma raportis muret Keskerakonna seondumise pärast koalitsioonikokkuleppesse kirjutatud kavatsusega korraldada abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmiseks rahvaküsitlus.

Eesti Päevalehele antud intervjuus ütleb Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, et ALDE raportis rõhutati Keskerakonna kohustust kaitsta ka koalitsioonis liberaalseid väärtusi.

Seejuures olevat Korbi sõnul ALDE jaoks põhiliseks murekohaks koalitsioonilepingusse kirjutatud kokkulepe korraldada abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmise küsimuses 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisega samal ajal rahvaküsitlus.

"Jah, ma arvan, et see ongi põhiline murekoht ALDE nõukogu jaoks. Nad muretsevad, mis positsiooni erakond selles küsimuses võtab," selgitas Korb, toonitades samas, et Keskerakond ei ole selles küsimuses ise seisukohta kujundanud ega väljendanud.

"Hetkel ei ole Keskerakond ühtegi positsiooni selles küsimuses väljendanud ja vaatame, kuidas see olukord on, kui selleks on õige aeg," toonitas ta.

Lisaks väljendatakse EPLi sõnul ALDE raportis muret, kas praeguse Keskerakonna poolt juhitud, ent ka ekstremistlikuks tembeldatud EKREt hõlmava valitsuse tingimustes on Eestis piisavalt tagatud nn seksuaalvähemuste õigused.

Ei saa välistada, et selles osas surve avaldamine mõjutab oluliselt ka Keskerakonna seisukohta Eesti LGBT Ühingu riikliku rahastamise küsimuses, mis on olnud kompromissitult toetav.

Kantuna murest Eestis valitseva olukorra pärast, on ALDE otsustanud allutada Keskerakonna pikaajalisele jälgimisele.

Enne märtsikuiseid riigikogu valimisi väljendas toona Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni juhina tegutsenud ja ühe peamise Euroopa Liidu föderaliseerumise eestkõnelejana tuntud Guy Verhofstadt korduvalt peaminister Jüri Ratasele ülevoolavat kiitust, kirjeldades teda eeskujuliku liberaalina.

Samas noomis Verhofstadt märtsikuiste valimiste järel Ratast, nõudes Keskerakonna hoidumist koalitsioonist "fašiste meenutava" EKREga.

Koalitsioonileppe punktis 11 on kokku lepitud nii: "Viime läbi muu riigielu küsimusena rahvahääletuse ettepaneku kohta täiendada põhiseadust määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Antud riigielu küsimuse hääletuse viime läbi 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal."

Toimetas Varro Vooglaid

Sekkumine siseasjadesse! Verhofstadt nõuab Rataselt hoidumist koalitsioonist "fašiste meenutava" EKREga

Verhofstadt Ratasele: mõni ime, et te kõigile meeldite, kui Eestis kontrollivad alati nii valitsust kui ka opositsiooni liberaalid!