Sotsist kultuuriminister Indrek Saar (keskel) XII noorte laulu-ja tantsupeol. Foto: Scanpix

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu fraktsioon palub avalikus kirjas kultuuriminister Indrek Saarelt hinnangut kultuurilehe Sirp toimetuse otsusele avaldada Mikk Pärnitsa eestlusevaenulik arvamusartikkel "Lühike ülevaade Eestist kui apartheidiriigist".

Kultuurilehe Sirp 14. juuli numbrist võisime lugeda Mikk Pärnitsa arvamusartiklit "Lühike ülevaade Eestist kui apartheidiriigist", kus võrreldakse eestlust natsismi ja fentanüüliga ning nimetatakse laulupidu ajupesuks, autoritaarse mõttemaailma tööriistaks ja riiklikuks psühholoogiliseks operatsiooniks, mille ohvriks on meie lapsed.

Pärnitsa artiklil poleks põhjust pikemalt peatuda, kui see oleks ilmunud Kremli kontrollitud meedias või mõnes erablogis. Ent artikli ilmumine riigi poolt rahastatud kultuurilehes paneb küsima, kas Sirbi toimetus adub oma rolli avaliku arvamuse kujundamisel või on eestluse lammutamine nende teadlik tegevus ja toimub tööandja ehk valitsuse heakskiidul.

"Lühike ülevaade Eestist kui apartheidiriigist" on tekst, mis ründab Eesti riigi ja rahva enesekuvandit, näidates eestlust ahistava, teisi kultuure alla suruva ja arengut pidurdava mõttemudelina. Samasisulisi, meie riiki inimvaenuliku apartheidi režiimina kujutavaid tekste toodab järjekindlalt Kremli propaganda, mille eesmärk on kahtluse alla seada eestlaste õigus oma riigile.

Kui Sirbi toimetus peaks Pärnitsa artikli avaldamist õigustama "sooviga tõsta esile ühiskonnas levivaid arvamusi", siis ei kaalu see argument üles Eesti vastu suunatud õõnestustööd. Tuletame meelde, et meie riik on loodud selge eesmärgiga, milleks on eesti keele ja kultuuri, eesti identiteedi kaitsmine. Põhiseaduse järgi peab riik tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Mitte ükski riik ei ole nii vaba, et lubaks lammutada oma tugisambaid. Mitte ükski riik ei rahasta väljaandeid, mis levitavad sellesama riigi ja rahva suhtes vaenulikke seisukohti.

Pärnitsa teksti avaldamist võiks pidada ühekordseks provokatsiooniks, kui Sirp poleks varemgi silma paistnud vasakpoolse ja sellest tulenevalt rahvuslikku ideoloogiat tauniva hoiakuga. Lehe artiklite valik annab põhjust arvata, et oma rahva identiteedi lammutamine "kriitilise analüüsi", "dekonstruktsiooni" ja teiste moevoolude kattevarjus on toimetuse ametlik poliitika, millele on antud riiklik tunnustus.

Palume teil ministrina anda hinnang Sirbi toimetuse tegevusele ning võtta selge seisukoht küsimuses, kas Eesti juhtival kultuurilehel on lubatud propageerida riigivaenulikke seisukohti. Valvevastust, et "minister ei sekku toimetuse töösse" ja "Eestis on sõnavabadus" ei pea me ammendavaks ning loeme sellest välja valitsuse heakskiidu põhiseaduse vastasele tegevusele.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Riigikogu fraktsioon

Toomas Haug: Sirp kasutas mentaalset keemiarelva suure hulga laste vastu