Illustratsioon: Watchara_Mah/Bigstockphoto.com

Käesoleva aasta alguses asutatud Eesti Pere Sihtkapitali poolt jagatavate projektitoetuste kogumaht on oluliselt väiksem kui sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingule 2019. aastaks antud riiklik toetus.

20. oktoobril lõppes Eesti Pere Sihtkapitali projektikonkursile taotluste esitamise tähtaeg. Nüüd menetleb sihtasutus esitatud taotlusi, mille alusel jagatakse kõigile toetuse saanud projektidele välja kokku 75 000 eurot.

Raha saavad oma projektidele taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud või sihtasutused tegevusteks, millega parandatakse lastega perede elukvaliteeti ja turvatunnet. Seejuures ei saa ühekski projektiks küsida toetust rohkem kui 15 000 eurot.

"Taotlusvooru aluseks on Pere Sihtkapitali Sihtasutuse põhikirjaline eesmärk aidata kaasa lastega perede ning lasterikkuse väärtustamisele läbi seonduvate algatuste läbiviimise ja toetamise," seisab taotlusvooru juhendis, kus on ühtlasi lisatud, et "laste kasvatamise ning lasterikkuse väärtustamisega näidatakse, et lapsed on Eesti ühiskonda oodatud ning julgustatakse kasvatama suuremat peret."

Väljavõte Eesti Pere Sihtkapitali taotluste esitamise juhendist.

Tähelepanuväärselt on Eesti Pere Sihtkapitali poolt kõnealuses taotlusvoorus jagatavate toetuste kogusumma 75 000 eurot oluliselt väiksem kui sotsiaalministeeriumi kaudu ainuüksi Eesti LGBT Ühingule 2019. aastaks eraldatud toetus 96 000 eurot.

Väljavõte sotsiaalministeeriumi kodulehel esitatud tabelist, mis kajastab nimetatud ministeeriumi kaudu hasartmängumaksu seaduse alusel antud 2019. aasta aastatoetusi.

Kui Eesti Pere Sihtkapitalist pereväärtuste edendamiseks ja lasterikkuse väärtustamiseks mõeldud projektidele ei ole võimalik toetada toetust rohkem kui 15 000 eurot projekti kohta, siis radikaalfeministrlikku portaali Feministeerium haldavale MTÜ-le Oma Tuba anti sarnaselt Eesti LGBT Ühinguga sotsiaalministeeriumi kaudu 2019. aastaks "võrdsete võimaluste projektide" raames toetust 60 000 eurot ja Eesti Inimõiguste Keskusele 92 010 eurot.

Tõsi, samast allikast eraldati sotsiaalministeeriumi kaudu 90 000 eurot "laste ja perede projektideks" ka MTÜle Eesti Lasterikaste Perede Liit.

Eesti Pere Sihtkapital asutati Erakonna Isamaa initsiatiivil selleks, et tõsta senisest enam fookusesse perepoliitika ja rahvastikuküsimused ning tegeleda nii uuringutega kui ka pereväärtuste edendamisega.

Sihtasutuse kodulehelt ei ole võimalik leida infot selle kohta, kui suures mahus jagatakse laiali maksumaksjate raha ja kui suures osas eraisikutest toetajate raha. Küll aga vahendas meedia eelmisel sügisel, et Eesti Pere Sihtkapitali rajamiseks plaaniti eraldada riigieelarvest miljon eurot.

Toimetas Varro Vooglaid