Veterinaar teeb ettevalmistusi, et armas kutsa "magama panna". Foto: John Moore, AFP/Scanpix

Ameerika Ühendriikide terviseamet uuris aastatel 2011–2014 Hollandis toime pandud 66 eutanaasiajuhtumit. Uuringust ilmnes, et 56 protsendil juhtumitest oli põhjuseks patsiendi üksildus. Enamusel 66 patsiendist oli rohkem kui üks psühhiaatriline haigus, kõige rohkem esines depressiooni.

Uuringu tulemused avaldati 10. veebruaril 2016 eelretsenseeritud ajakirjas JAMA Psychiatry. Uuringu eesmärgiks oli saada teavet kõrvalise abiga oma elu lõpetanud inimeste olukorrast.

Veebilehe Catholic Herald teatel kirjeldatakse uurimuses juhtumit, kus vaimselt ja füüsiliselt heas olukorras naisele tehti surmav süst, sest aasta pärast oma abikaasa surma tundis ta end üksildasena.

Uuringust selgus, et 70 protsenti oma elu lõpetada lasknud inimestest olid naised, 32 protsenti 70-aastased või vanemad, 44 protsenti 50–70-aastased ja 24 protsenti 30–50-aastased. Enamus patsientidest oli teinud varem enesetapukatse või olnud psühhiaatrilisel ravil.