Kõnealune ujutis "kommentaariga" paremal. Foto: 20juli2012.blogspot.com

Euroopa Parlamendi liige Daniel Hannan juhib tähelepanu EL-i uuele multikultuursust promovale posterile, mis kujutab Euroopa Liitu rahvaste, religioonide ja kultuuride ühtse ja läbipõimunud massina.

Posteril on kujutatud läbisegi terve hulk erinevate religioonide ja ideoloogiate sümboleid. Judaistlik taaveti täht ha islamistlik poolkuu figureerivad plakatil neljal, budistlik yin-yang koguni kuuel korral – rist on leidnud äratoomist kolmel korral. Eriliselt torkab aga posteril silmas asjaolu, et sellel asetsev keskne ja kõiki sümboleid tervikuks koondav kujund on viisnurga kujuline ning et selles kätketud sümbolitekuhja tipus ilutseb ei miski muu kui sirp ja vasar – sümbol, mida esineb postril lisaks veel neljas kohas.

Vaevalt on posteri taga seisvatele inimestele teadmata, mida viimati nimetatud sümbol tähendab mitme põlvkonna inimeste jaoks Ida-Euroopas: lähedaste mõrvamist ja küüditamist, omariikluse hävitamist, okupatsiooni, kultuurilist purustamist, vanglilaagreid, Kiriku ja kristlaste tagakiusamist, vaesust, piinamist, rahvuslike tunnete ning inimväärikuse mahatallamist jne. Kommnunismi näol on tegemist läbi inimajaloo kõige rohkem häda ja viletsust põhjustanud ideoloogiaga. Seetõttu on nt Ungari, Leedu ja Moldova keelustanud sirbi ja vasara sümboli avaliku kasutamise.

Ometi on sirp ja vasar mitte üksi EL-i posteril, vaid paikneb seal aukohal ja kroonib sümbolitehierarhiat. Eelneva taustal tekib põhjendatud küsimus EL-i juhtfiguuride ideoloogilise motiveerituse kohta. Ei ole saladus, et nt Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso oli nooruspäevil võitlev maoist ning et ka paljudele teistele EL-i hierarhia tipus olevaile inimestele on marksistlikud ideed südamelähedased.

Sümbolid räägivad alati palju enamast kui iseendast – selle pärast nad ongi sümbolid ehk märgid, osunajad neis peegeldatud ideedele ning nende ideede kohaloleku, mõjuvõimu tähistajad.