Saates “Fookuses” räägivad Varro Vooglaid ja Markus Järvi rahandusminister Martin Helme kirjast sotsiaalminister Tanel Kiigele, milles Riigikontrolli märgukirjale tuginedes nõuab Helme, et hasartmängumaksu seadusega vastuolus olev homoühingute rahastamine tuleb kiiremas korras lõpetada ning eraldatud raha tagasi maksta.

Rahandusminister Martin Helme läkitas hiljuti sotsiaalminister Tanel Kiigele ametliku kirja, milles ta nõuab mh teenistusliku järelevalve läbiviimist, et selgitada välja, mis asjaoludel ja kelle süül on eelarvedistsipliini rikkumine aset leidnud.

Lisaks sellele nõuab rahandusminister Helme, et viivitamatult tuleb peatada ebaõigete väljamaksete tegemine ning samas tuleb astuda samme ebaseaduslikult väljamakstud toetuste tagasinõudmiseks.

Rahandusministri kirja kommenteerivad Varro Vooglaid ja Markus Järvi.

Vaadake lisa saatest!

Rahandusminister sotsiaalministrile: seadusevastane toetuste eraldamine tuleb koheselt lõpetada