Hiina kommunistide juht Xi Jinping osalemas G20 videokohtumisel 21.11.2020. Foto: Scanpix

Esinedes laupäeval videosilla vahendusel Riyadhi G20 liikmesriikide kohtumisel osalejatele, rääkis Hiina Rahvavabariigi juht Xi Jinping, kuidas Covid-19 järgses maailmakorras peab olema suurem roll ÜRO-l ja Maailma Kaubandusorganisatsioonil, ning kuidas tuleb lahti saada unilateraalsest maailmakorrast.

Xi rõhutas vajadust tugevdada ÜRO keskset üleilmset korda ja nimetas maailmaorganisatsiooni tuumikinstitutsiooniks, mille kaudu lahendatakse koostööd tehes rahvusvahelisi küsimusi. Tema sõnul peavad kõik riigid kindlameelselt toetama ÜRO autoriteeti ja positsiooni, järgima selle organisatsiooni harta eesmärke ja põhimõtteid ning seisma rahvusvahelise õigusega tagatud maailmakorra eest, vahendab Hiina kommunistliku partei juhi sõnu uudisteagentuur Xinhua.

Xi rõhutas vajadust võimendada majandusliku üleilmastumise juhtimisarhitektuuri ja kutsus üles kindlameelselt kaitsma reeglitepõhist multilateraalset kaubandussüsteemi. Nimetatud üleilmne kaubandussüsteem peaks olema läbipaistev, mittediskrimineeriv, avatud ja kaasav ning toetama Maailma Kaubandusorganisatsiooni reformimist selle efektiivsuse ja võimu suurendamise eesmärgil.

Hiina kommunistide juht rõhutas samuti vabakaubanduse edendamise vajandust, seisis vastu unilateralismile [et maailmas on üks juhtriik] ja protektsionismile, toetas õiglast konkurentsi ning arengumaade majandusõiguseid.

Digitaalse majanduse vallas pani Xi ette võtta omaks inimeste kesksed ja faktipõhised poliitikad, mis ergutaksid innovatsiooni ja suurendaksid usaldust ning toetaksid nimetatud valdkonnas ÜRO juhtrolli. Maailma riigid peavad tegema koostööd, et jõutada digitaalse majanduse ehitamisel avatud, ausat, õiglast ja mittediskrimineerivat keskkonda. 

Osutades vajadusele tagada ülemaailmne valmidus globaalsete väljakutsete lahendamiseks, on Xi sõnul hetkel kõige pakilisem ülesanne tugevdada globaalset rahvatervise süsteemi ja panna piir Covid-19 ning teiste nakkushaiguste levikule. 

Hiina kommunistide juht juhtis tähelepanu ka vajadusele teha rohkem rahvusvahelist koostööd ökoloogia ja keskkonna vallas, et kaitsta planeet Maad, sealhulgas piirata ühekordsete plastist asjade tootmist.

Xi kutsus üles täielikult keelustama illegaalset eluslooduse äri ja tegema rohkem koostööd metsiku fauna ja floora kaitsmiseks.

Covid-19 pandeemia on toonud esile tõsiasja, kuidas Hiina kommunistid on ÜRO-s ja selle allorganisatsioonides haaranud korruptiivse kontrolli ning suruvad läbi oma agendat. Mis puutub arengumaadesse ja nende "õigustesse", siis näiteks Aafrikast on saamas Hiina omanduses olev kontinent.

Toimetas Karol Kallas