Hiina Varase Vihma Lepingu Kirik Foto: Facebook/Varase Vihma Lepingu Kogudus

Hiina valitsusametnikud nõuavad, et riigi poolt tunnustatud protestantlike kirikutega seotud vaimulikud koostaksid oma jutlused Kommunistliku partei poolt heaks kiidetud konfutsianismi ja Piibli õpetusi kokku segava raamatu järele.

Hiina inimõiguslaste ajakiri “Kibe talv” kirjutab, et Yuzhou linna Kolme Olemise Kristlik–patriootliku Liikumisega (Three-Self Patriotic Movement in Yuzhou city) ühinenud protestantlike koguduste vaimulikke kästakse õpetada Piiblit läbi Hiina kultuuriprisma. Hiina kommunistlik valitsus on võtnud eesmärgiks kristluse “hiinastamise”, vahendab Christian Post.

Itaalia Uute Religioonide Uurimiskeskuse (Centro Studi sulle Nuove Religioni; CESNUR) poolt välja antavas ajakirjas kirjutatakse, et juulis andis Hiina Religiooniasjade Komitee kõigile Henani provinstsis asuva linna vaimulikele raamatu “[Konfutsiuse] Vested kohtuvad Piibliga”.

Raamatus on üritatud omavahel kokku sobitada Piibli õpetused ja Konfutsiuse teooriad.

Riigiga tihedalt seotud Hiina Sotsiaalteaduste Akadeemia Maailma religioonide Instituudi liige Shi Heng Tani poolt kirjutatud raamat ilmus 2014. aastal. Heng Tan on üks Hiina riigi kristlike kirikute hiinastamise kampaania võtmetegelasi.

“Kibeda talve” andmetel tegeleb Heng Tan peamiselt Piibli tõlgendamisega konfutsianismi vaimus.

Aastatel 551 kuni 479 enne Kristust elanud Konfutsius on Hiina ajaloo üks olulisemaid filosoofe. Valitsusele ja võimukandjatele allumist kuulutav konfutsianism on üks Hiina kultuuri enim mõjutanud eluviisiõpetus ning eetikasüsteem.

Üks Yuzhou piirkonnast pärit pastor rääkis “Kibedale talvele”, et raamatus esitatud väited lähevad kohati Piibli õpetustega risti vastuollu.

Ühe näitena toob vaimulik välja, et raamatus võrdsustatakse hiina sõna “etikett” Piibli “seadusega”. Samuti on Konfutsiuse “heatahtlikkusele/üllusel” antud sama tähendus kui  Piiblis on “armastusel”. Pastori sõnul ei tohiks Konfutsiuse õpetusi ja Piiblit ühte patta panna.

“Hiina Kommunistlik Partei on vähehaaval meie usku ümber kirjutamas. Kui Piibel on võrdsustatud “Vestetega”, siis peaks ju piisama ainult Vestete lugemisest ja uskumisest Konfutsiussse,” küsib Kolme Olemise jutlustaja? “See on kristluse hävitamine.”

Eelmisel aastal tunnistas inimõiguslane Bob Fu USA Kongressi ees, et Hiina valitsus on andnud Patriootilisele Kolme Olemise Liikumisele ja Hiina Kristlaste nõukogule käsu viia ellu Piibli hiinastamise viisaastakuplaan.

Viidatud viisaastakuplaanis seisab Fu sõnul Piibli võimalik ümbertõlkimine ja Piibli kommentaaride ümberkirjutamine.

Fu väitis ka toona, et Piibli uues tõlkes saab olema Vana Testamendi kokkuvõte, millele on lisatud ülevaade Konfutsiuse ja Budistide õpetustest ning Uuele testamendile lisatakse “õiged” kommentaarid.

“Ette on kirjutatud eesmärgid, et uus Piibel ei tohi välja näha läänepärane ja selle asemel peab olema hiinalik ning kajastama hiinalikku konfutsiaanlikku ja sotsialistlikku eetikat,” Rääkis Fu Christian Postile peale 2018. aasta septembris toimunud Kongressi kuulamist. “Vana Testament keeratakse pea-peale. Uuele Testamendile lisatakse kommentaarid, kuidas seda peab tõlgendama.”

Möödunud suve alguses sai teatavaks, et mitmele Shandongi provintsis asuva Quingdao linna Kolme Olemise kogudusele anti Religiooniasjade Komitee poolt käsk laulda jumalateenistuse ajal traditsiooniliste kristlike ülistuslaulude asemel patriootilisi laule.

“Kibeda talve” andmetel toimuvad paljudes Kolme Olemise kogudustes Konfutsiuse õpetust tutvustavad kursused.

“Vestete kursuste tunnid kestavad terve päeva,” rääkis “Kibedale talvele” üks Shandongi provintsi kristlane. “Kursustel osalejad peavad näiteks tegema endast pildi, hoides ühes käes piiblit ja teises Vesteid ja selle ilmavõrku postitama.”

Viimase kahekümne aasta jooksul on Hiina USA riigdepartemangu poolt ära märgitud kui “seoses usuvabaduste piiramisega erilise tähelepanu all olev riik.” Fu sõnul pole olukord usuvabadustega olnud riigis nii hull Kultuurirevolutsioonist alates.

Samal ajal kui Hiina riik allutab ametlikud kirikud oma ideoloogiale, on ta üha karmimalt suhtunud sõltumatutesse registreerimata kirikutesse. Valitsus on sulgenud mitmeid põrandaaluseid kirkuid ja arreteerinud sellega seoses suure hulga inimesi.

Toimetas Karol Kallas