Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Martin Helme selgitas Varro Vooglaidile antud intervjuus e-valimistega seonduvaid põhimõttelisi probleeme, tuues muu hulgas esile tõsiasja, et e-valimiste läbiviimise ausus ei ole reaalselt kontrollitavad, just nagu ei ole kaebeõiguse kaudu reaalselt kohtulikult kontrollitav ka e-valimiste läbiviimise põhimõtteline kooskõla põhiseadusega.

Kõnealusele probleemile osutas oma konkureerivas arvamuses ka riigikohtu esimees Villu Kõve, kes toonitas, et "asjassepuutuvuse kitsa käsitluse järgi ei olegi juriidiliste nüansside tõttu sisuliselt peaaegu võimalik konkreetse normikontrolli raames jõuda elektroonilise hääletuse regulatsiooni põhiseaduspärasuse tervikhindamiseni.

Helme tõi välja terve rea põhimõttelisi e-valimiste läbiviimisega seonduvaid puudusi. Ühtlasi selgitas ta, et kui e-valimised, mis on oluliseks osaks riigikogu valimistest, ei ole reaalselt kontrollitavad, siis ei saa ka valimiste tulemust pidada vastuvõetavaks. See omakorda tekitab tema hinnangul väga tõsise küsimuse sellest, kas riigivõimu saab pidada legitiimseks.

Kõne all olnud riigikohtu otsus on kättesaadav SIIT ja riigikohtu esimehe Villu Kõve konkureeriva arvamus SIIT. Intervjuu Martin Helmega oli osaks Varro Vooglaidi samateemalisest otsesaatest, mis on kättesaadav SIIT.