Piiskop Joel Luhametsa hinnangul on portaal Objektiiv meeldiv täiendus meie meediamaastikul, kuna vaatleb maailma sündmusi läbi traditsiooniliste väärtuste prisma.

Internetiportaal Objektiiv on äärmiselt meeldiv täiendus meie meediamaastikul. Oluliseks pean seda, et maailma asju vaadatakse läbi traditsiooniliste väärtuste.

Eriti praeguses muutuvas ja uusi väärtusi hindavas ühiskonnas on traditsioonilistel eluhoiakutel suur tähendus.

Traditsioonid ei tähenda vanade ja iganenud seisukohtade hindamist, vaid traditsioonilises elukäsitluses võetakse arvesse ajaproovile vastu pidanud tõekspidamised.

Nagu igat meediaväljaannet, nii ei tehta ka Objektiivi ainult ajakirjanike poolt, vaid lugejatega koos.

Kui teised väljaanded kasutavad muid rahastamisallikaid, siis Objektiiv on eelkõige vabatahtlike annetuste toel töötav.

Kui me Objektiivi peame väärtuslikuks, siis on meie au ja eesõigus seda tööd oma annetustega elus pidada.

Andku Jumal meile tarkust selles töös oma osaga kaasa aitamiseks!

Joel Luhamets, EELK piiskop