Sotsiaalministeeriumi satelliitide loomise asemel peaks valitsus soodustama annetustel põhineva tõelise kodanikuühiskonna teket. Sellistel eeldustel pole homoorganisatsioonide rahastamise täielikule lõpetamisele maksumaksjate taskust ühtegi alternatiivi, tõdeb Objektiivi toimetus juhtkirjas.

Hiljuti teatas Eesti LGBT Ühing, et suvel külastas homoorganisatsiooni keskerakondlasest sotsiaalminister Tanel Kiik, kellega tuli jutuks ühingu rahastus. 

Senini on Eesti LGBT Ühingu rahastus käinud sotsiaalministeeriumi haldusalas oleva Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu ning läbi aastate on selle tegevustoetuseks eraldatud 242 526 ehk muljetavaldavad ligi veerand miljonit eurot. 

Objektiiv on juhtinud korduvalt tähelepanu tõsiasjale, et homoorganisatsioonid on viimaste aastate vältel maksumaksjate taskust pärinevat rahastust järk-järgult kasvatanud. Kui aastal 2013. alustas Eesti LGBT Ühing 6000 euro suuruse sotsiaalministeeriumi kaudu jagatava aastatoetusega, siis tänavu eraldati ühingule juba 96 000 eurot, kuigi algselt taotletud aastatoetuse summaks oli lausa ligi 140 000 eurot.

Sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingule eraldatavad aastatoetused muudkui kasvavad. Graafik: Objektiiv

Ent Eesti LGBT Ühing pole ainus homoideoloogiat propageeriv organisatsioon, mida sotsiaalministeerium kodanike maksurahast toetab: samasse seltskonda kuuluvad sama moodi aastatoetusi kasvatanud Eesti Inimõiguste Keskus ja Feministeeriumi portaali haldav MTÜ Oma Tuba, mille summeeritud aastatoetused ühes Eesti LGBT Ühinguga tõusevad üksnes käesoleval aastal veerand miljoni euroni.  

Liberaalina tundub sotsiaalminister Kiik olevat homoorganisatsioonide koridorides oma poiss, sest juuni lõpus kinnitas ta Feministeeriumi veergudel ilmunud intervjuus Kadi Viigile, et ministrina pole tal kavas "vähendada ühegi kodanikuühiskonna organisatsiooni rahastust". 

Kiige juhtimisel on tänaseks tekkinud oht, et valitsus, kus istuvad kaks konservatiivset erakonda, jätkab homoorganisatsioonide rahastust samadel alustel eelmiste valitsustega, mille hulka kuulusid mitmendat valitsuse koosseisu järjest sotsiaalministeeriumit ja selle "kodanikuühiskondlikke" satelliite enda pärusmaaks pidanud sotsialistid.     

Heites aga kasvõi põgusa pilgu Eesti LGBT Ühingu skandaalsele tegutsemisele, mille raames on mitmete Objektiivi toimetusele teada olevate isikute tunnistuse järgi mõjutatud alaealisi tüdrukuid vanemate selja taga oma sooidentiteedis kahtlema ning astuma kohe täisealiseks saamisel samme "soovahetuse" suunas, tuleks valitsusel paika panna sootuks teistsugune plaan: maksumaksjate rahast üleval peetud Eesti LGBT Ühingu puhul tuleb ette võtta tõsine uurimine.

Vähim, mida konservatiivsel valitsusel tuleb selles osas ette võtta, on maksumaksjate taskust pärinevate rahasüstide lõpetamine ning homoorganisatsioonide aitamine tõelise kodanikuühiskonna raskele, ent rahuldust pakkuvale teele. 

Kodanikuühiskonna teel on juba kaheksandat aastat järjest edasi rühkimas Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, mis rahastab end üksnes tuhandete tavaliste kodanike annetustest. 

Kui asi on õige ja eesmärk üllas, hakkavad seda kindlasti toetama paljud tavalised kodanikud oma sissetulekutest. Ega Eesti LGBT-seltskond ometi ei kahtle oma ideede universaalsuses ja mõjukuses tavaliste kodanike seas? Kui ei, siis tuleb neil võimaldada valitsuse otsusel ja võrdsetel alustel teiste kodanikuühiskonna liikumistega sisenemist ideede vabale turule.    

Sotsiaalministeeriumi satelliitide loomise asemel peaks valitsus soodustama annetustel põhineva tõelise kodanikuühiskonna teket. Seega pole ka homoorganisatsioonide rahastamise täielikule lõpetamisele maksumaksjate taskust ühtegi alternatiivi.

Olukord, kus homopropagandistlikele ühendustele kühveldatakse aastast aastasse hiiglaslikke summasid maksumaksjate raha, peab konservatiivide osalusel tegutseva valitsuse ajal igal juhul lõppema.

Päisepildil sotsiaalminister Tanel Kiik. Foto: Scanpix