Viktor Orbáni valitsus on valmis võitlema rahva julgeoleku nimel ÜRO endaga. Foto: Scanpix

Ungari valitsus esitas Ühendatud Rahvaste Organisatsioonile (ÜRO) oma rahva julgeoleku tagamiseks vajalikud ettepanekud ning on valmis globalistliku organiga madjarite tuleviku nimel võitlema.

Konkreetsemalt on Budapest saatnud ÜRO "ohtlikule" globaalsele migratsioonikokkuleppele omalt poolt 12 täiendavat punkti ning selgitab, et kui neid ettepanekuid dokumendile "ei lisata, siis ei saa Ungari kokkuleppe vastuvõtmist toetada."

Mäletatavasti teatas oma taganemisest kõnealusest kokkuleppest läinud aasta detsembris ka USA, kuna see "sisaldab mitmeid punkte, mis on vastuolus USA sisserände- ja pagulaspoliitikaga ning [Donald] Trumpi administratsiooni migratsioonipõhimõtetega."

Ungari ettepanekuid teatavaks tehes selgitas välisminister Peter Szijjártó, et "valitsuse eesmärk on tagada [ka] tulevikus Ungari rahva julgeolek."

Ta teatas, et "valitsus ja võimuerakonnad on selleks võitluseks valmis."

Hakatuseks vaidlustab Ungari oma dokumendis peamise aluse, millele ÜRO kokkulepe on ehitatud – et massimigratsioon on kasulik ja peatamatu.

Ungari osutab tõsiasjale, et kõnealune protsess on "põhjustanud mitmetes maailma piirkondades tõsiseid julgeolekuväljakutseid."

Järgmiseks toonitab Ungari, et rahvusvahelised pingutused peaksid olema suunatud illegaalse immigratsiooni peatamisele ja mitte selle soodustamisele.

Ühtlasi mõistab Ungari hukka kokkuleppes sedastatu, et migratsioon on "inimõigus".

"Mitte keegi ei saa iseseisvalt otsustada, millises riigis elada, ignoreerides kohalikke seadusi ja rahvusvahelist õigust," sedastab Ungari valitsus.

Tähelepanu juhitakse ka sellele, et erineva kultuurilise taustaga inimeste massiline ränne "toob kaasa paralleelühiskondade tekke, mille tagajärjed sellest mõjutatud piirkondadele on tõsised."

Ühtlasi tuletatakse nii ÜRO juhtorganitele kui rahvusvahelisele üldsusele meelde, et "igal inimesel on õigus elada oma kodumaal rahulikult ja turvaliselt."

Seetõttu peab ÜRO "respekteerima riikide õigust seada oma kodanike julgeolek kõikidest teistest kaalutlustest kõrgemaks."

"Igal riigil peab olema õigus otsustada, kelle ta oma territooriumile lubab ning kellele ta sisenemise keelab," meenutab Ungari ning paneb rahvusvahelisele üldsusele südamele "toetada riike nende püüdlustes kaitsta oma ajaloolist, usulist ja kultuurilist pärandit ning ühiskondlikku struktuuri."

Ungari hoiatab, et "nende väärtuste muutmiseks ei tohi ühelegi riigile survet avaldada."

Orbán tõotas päästa Euroopa kristliku identiteedi