Feministist kirjanik ja arvaja Leah Fessler

Möödunud kuul kirjutas vabameelne feminist Leah Fessler mõjusas essees, et tänapäeva USA ülikoolilinnakutes üldlevinud kergemeelsete seksuaalsuhete kultuur mitte ei anna naistele võimu, vaid kahjustab neid.

Leah Fessler lõpetas hiljuti Middlebury kolledži ning kirjutas oma lõputöö koolis levinud üheöösuhete kultuurist ning selle mõjust naistele. Veebilehel Quartz tegi ta kokkuvõtte oma uurimuse tulemustest, kirjeldades ühtlasi tühjusetunnet, mis temas tekkis tänu "mitterahuldavatele, emotsionaalselt kahjustavatele seksuaalsuhetele".

"Sotsiaalne surve polnud ainus mõjutaja, mis mind kohustustevabasse üheöösuhete elustiili tõukas, selles mängis rolli ka mu enesemääratlus feministina," kirjutas Fessler. Hoolimata tema feminismist ja iseseisvusest tekkis tal kiindumus meeste vastu, kellega kergemeelset elustiili järgides kokku puutus.

"Kiindumusega tulid häbi, ärevus ja tühjusetunne," lisas Fessler. "Mu sõbrannad ja mina olime parimad tudengid, teadlased, kunstnikud ja juhid. Võisime seista ükskõik, mille eest – välja arvatud oma eneste kehad. Meie professorid ülistasid meid, aga mehed, kellega magasime, ei söönud meiega järgmisel hommikul isegi hommikusööki… Tahtsime meeleheitlikult tunda end tahetuna, tunda tõelist lähedust."

Fessler kirjutas, et mehed, kellega ta suhetesse astus, ei näinud temast emotsionaalselt üldse hoolivat, ning see arusaamine tegi haiget.

Oma lõputöö raames intervjueeris ta 75 mõlemast soost tudengit ning analüüsis üle 300 veebiküsitluse vastuse üheöösuhete kultuuri kohta. Sada protsenti küsitletud naistest ja seitsekümmend viis protsenti meestest tunnistasid, et eelistavad kindlalt pühendunud püsisuhet.

Uuringus osalenud naissoost tudengid tõdesid, et on püsisuhte välise seksi järel tundnud ebakindlust, emotsionaalset ebastabiilsust ja üksildust. Hoolimata pingutustest  distantseerida end emotsionaalselt meestest, kellega nad olid seksuaalsuhetes, tekkis neil siiski kiindumus.

"Tõsiasi on, et enamiku naiste jaoks pole emotsioonitus kohustustevabas seksis mitte midagi vabastavat," kirjutas Fessler. Noored naised, keda ta intervjueeris, osalesid üheöösuhete kultuuris seepärast, et arvasid, et mehed niisuguseid suhteid soovivad või et see viib püsisuheteni.

Tegelikult tähendas seesugune käitumine aga "oma õigustest loobumist ning meessoo domineerimise toetamist, veendes samal ajal end, et käitume nagu edumeelsed feministid," leidis Fessler. Ta kirjutas, et ka paljud küsitletud meestest eelistaks juhuslikule seksile püsisuhet, ent tunnevad sotsiaalset survet juhusuhteid pidada.

"Emotsioonivaba juhuslik seks on radikaalselt ebakõlas naiste olemusega," lisas Fessler.

Kergemeelsete seksuaalsuhetega seotud rahulolematus, mida Fessler ja tema intervjueeritud naised tunnevad, on osa laiemast nähtusest.

"Kus oli vabadus, mida ma oleksin pidanud tundma?" küsis kirjanikunime all esinev vabakutseline kirjanik ajakirjas Verily ilmunud juhusliku seksi teemalises artiklis. Ta kirjutas, et hirm raseduse ees, segadus ning füüsiline ja emotsionaalne valu, mis sellise elustiiliga kaasnesid, tegid ta elu "põrgulikuks".

Selle autori arvates sisaldab üheöösuhete kultuur soolist ebavõrdsust, pannes naised automaatselt halvemasse olukorda. Tema sõnul kannavad naised suuremat osa seksuaalsetest riskidest, samal ajal kui meestele jääb suurem osa seksuaalsest võimust. Üheöösuhete kultuur töötab naiste loomuomase pühendumissoovi vastu, mille loomulik ülesanne on kaitsta ühendusest tekkida võivaid lapsi. Kohustustevaba seks aitab vastutustundetuid mehi ning haavab naisi.

Christine Hassler aga avas liberaalses väljaandes Huffington Post selle trendi bioloogilisi tagamaid. Füüsiline lähedus tekitab naiste ajudes hormonaalseid muutusi ning naistel on äärmiselt keeruline osaleda seksuaalses tegevuses, ilma, et vallanduks hormoon nimega oksütotsiin, mis soodustab emotsionaalse sideme teket.

Paraku eitab ja ignoreerib kaasaegne kultuur sageli valu- ja kahetsusekogemusi, mida kergemeelse seksuaalsuhete kultuur naistes tekitab. Sellegipoolest on tõenäoline, et tänu seksuaalrevolutsiooni viljade jätkuvale ilmnemisele valu näol, mida seesugune kultuur tekitab, liitub üha enam feministe arvamusega, et juhuslik seks on sügavalt naistevastane.

Tõlkinud Maria Vooglaid