Pühima Kolmainu kirik Saint Johni piiskopkonnas. Saint John on üks nendest New Brunswicki katoliku piiskopkondadest, mis ei allu provintsi survele lubada missale vaid vaktsineeritud usklikke. Foto: Bigstockphoto

New Brunswicki provintsi valitsus otsustas alates 21. septembrist seada paljudes kohtades, kaasa arvatud siseruumides toimuvatel missadel, sisse vaktsiinipassi nõude, aga katoliku kiriku piiskopkonnad täidavad korraldust erinevalt, vahendab National Catholic Register.

Provintsi valitsus kehtestas nõude, mille kohaselt on alates 21. septembrist pääs kontserditele, näitustele, kinodesse, söögikohtadesse ja siseruumide üritustele ainult vaktsiinipassi alusel. Lisaks on avalikes kohtades kohustuslik kanda maski. 

Montconi ja Edmundstoni peapiiskopid andsid seepeale korralduse, mille alusel saavad katoliiklased missal ja teistel talitustel ning koguduse üritustel osaleda ainult vaktsiinipassi alusel. Seevastu Saint Johni piiskopkonnas sellist nõuet ei kehtestatud, põhjendades seda esiteks vastava täpse sätte puudumisega valitsuse korralduses, teiseks toodi välja, et sakramendid on katoliku usu allikas, millele on õigus kõikidel kiriku liikmetel.

Saint Johni piiskopkonna pressiesindaja Natasha Mazerolle vahendas, et religioosseid talitusi ei ole otseselt valitsuse korralduses mainitud, teiseks on inimeste õigus praktiseerida oma usku sätestatud Kanada õiguste ja vabaduste hartas.

Lisaks sellele tõi Mazerolle välja kanoonilises õiguses sätestatu, mille kohaselt ei saa preestrid keelduda sakramentide jagamisest neile, kellel on selleks õigus ja kellele see kanoonilise õiguse kohaselt pole keelatud. 

Saint Johni piiskop Christian Riesbeck viitab oma kirjas usklikele, milles provintsivalitsuse korraldust käsitletakse, ka Vatikani Usukongregatsiooni seisukohale, et vaktsineerimine ei ole moraalne kohustus ja peab olema vabatahtlik.

Saint Johni piiskopkonnas on üle 115 000 katoliiklase ning lisaks peab kirik üleval ka Püha Thomase Ülikooli.

Toimetas René Allik