Meeleavaldus Brüsseli pagulaskvootide vastu Riias 2015. aasta 22. septembril. Foto: Scanpix

Läti rahvusringhäälingu andmetel ütles peaminister Māris Kučinskis täna, et valitsus võtab ÜRO rändeleppe üle otsustamisel arvesse hääletust parlamendis.

Läti valitsus kogunes täna seoses ÜRO leppega erakorralisele istungile, kus otsustati jätta lõplik sõna parlamendile, ning ministrid on otsustanud oodata ära Seimi otsuse.

Nähtuvalt varasematest kajastustest Läti rahvusringhäälingus on Seimis arutlusel eelnõu ÜRO lepet mitte toetada.

Läinud neljapäeval hääletas Seim 46 : 45 selle kasuks, et nn "ränderaamistik" järgmisel koosolekul päevakorda võtta ja lõplikule hääletusele panna.

Eelnõu sõnastuses tuuakse ära, et ÜRO pakt "vaikib riskidest, mida immigratsioon kujutab riikide julgeolekule, majandusele ja identiteedile."

Ühtlasi märgitakse eelnõus, et rändelepe läheb vastuollu mitmete Läti seadustega ja rahval ei ole selget arusaama selle sisust, kajastab Delfi.

Toimetas Urho Meister