President Donald Trump poseeerimas ajakirjanikele koos hetk varem allkirjastatud korraldusega, mille kohaselt taganeb USA Iraani tuumaleppest. Foto: Chine Nouvelle, SIPA/Scanpix

President Trumpi avaldus seoses USA taganemisega Iraani tuumaleppest kannab endas potentsiaalselt väga destruktiivsete tagajärgedega signaali Iraani vastu suunatud sõjaliste operatsioonide kavandamisest, osutab Ron Pauli Instituudi juhataja Daniel McAdams oma kommentaaris. 

President Donald Trump teatas, et USA taandub ka Iraani tuumaleppena tuntud ühisest kõikehõlmavast tegevuskavast (Joint Comprehensive Plan of Action ehk JPCOA). Kõnealuse sammu presidendipoolsed põhjendused olid naeruväärsed ja faktiliselt ebatäpsed, ent paraku pole selle kõne taga seisvate neokonide suhe tõega olnud kunagi väga lähedane. 

Trumpi väljaütlemiste tõsiseltvõetavus haihtus ainuüksi sellega, kui ta tsiteeris Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu eelmise nädala koomilist lavaesinemist, milles viimane süüdistas Iraani oma tuumaprogrammi kohta valetamises.

Netanyahu muinasjutt eeldab, et me peaksime uskuma, nagu hoidnuks Iraan oma riikliku julgeoleku seisukohast kõige tundlikumaid dokumente paberkandjal ja mäluseadmetel ühes kõrbes asuvas ja ilma valveta jäetud punkris, mis Iisraeli luureteenistuse poolt lihtsalt üles leiti ning mille sisu Iisraeli enda poolt maailma üheks kõige totalitaarsemaks režiimiks nimetatud riigi silme all veoautoga minema veeti.

Isegi kui keegi peaks seda muinasjuttu uskuma jääma, tuleks tal loobuda loogilisest mõtlemisest jõudmaks järeldusele, nagu tõendaks väide, et Iraan püüdis varem tuumarelva välja arendada ning peatas selle 2003. aastal, et praegu tegeletakse taas tuumarelva väljatöötamise nimel – olgugi et korduvad rahvusvaheliste inspektorite poolt läbi viidud kontrollimised on kinnitanud vastupidist. Niisuguse arutluse vildakust mõistaks isegi väikesed lapsed. Muidugi võib see omakorda selgitada, kuidas neokonidel õnnestus niisugune arutlus Trumpile sisse sööta.

Sama lugu on Trumpi väidetega, nagu oleks Iraan maailma juhtiv terrorismi toetaja – sellepärast, et muu hulgas võitleb ta Süürias kohaliku valitsuse kutsel terroristidega (al-Qaeda ja ISIS-ega). Ainult neokonide moonutatud maailmakäsitluses saab ise al-Qaedat ja ISISt relvastav riik (ehk USA) esitleda enda terrorismivastase jõuna ning süüdistada samal ajal al-Qaeda ja ISIS-e vastu sõdivat riiki (Iraani) terrorismi toetamises.

Ent isegi kõike eelnevat kõrvale jättes on selles, mis paistab Trumpi-poolse hooplemise, tormlemise ja prohmakana, midagi potentsiaalselt väga destruktiivset. Olukorras, kus neokonid kontrollivad Trumpi suust väljuvaid sõnu, ei ole põhjust uskuda, nagu olnuks tema avalduse näol tegu pelgalt vääratusega.

Kui president Trump ütles, et “Iraan on maailma juhtiv terrorismitoetaja ning annab abi nii Hezbollah’le, Hamasile, Talibanile, al-Qaedale kui ka muudele terroristlikele võrgustikele”, siis andis ta märku oma ametlikust hinnangust, mille kohaselt on Iraan üks 9/11 järgselt USA poolt militaarse rünnaku õigustatud objektideks arvatud “seotud jõududest”.

Kokkuvõtlikult öeldes annab tsiteeritud lause meie moondunud ja post-konstitutsioonilises reaalsuses tunnistust president Trumpi usust, et tal on olemas kogu vajalik autoriteet Iraani vastu sõjaliste operatsioonide algatamiseks.

Kõik muu Trumpi kõnes võib unustada, sest just see on asi, mis väärib meie kõigi tähelepanu.

Artikkel avaldati algselt Ron Pauli Instituudi kodulehel. Artikli autor Daniel McAdams on endise kogressmeni Ron Pauli nimelise instituudi juhataja. Artikli tõlkis Varro Vooglaid.

Taustainfoks

Iraani tuumalepe sõlmiti 2015. aastal Iraani, USA, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Hiina ja Venemaa osalusel. USA allkirjatas leppe toonase presidendi Barack H. Obama eestvedamisel. Lepe saavutati pärast aastaid väldanud pingeolukorda, kus Iraani kahtlustati tuumarelva väljatöötamises, samal ajal kui Iraan kinnitas, et tema tuumaprogramm ei lähtu militaarsetest eesmärkidest. Leppega kohustus Iraan märkimisväärselt piirama oma tuumaprogrammi (muuhulgas loobuma 97%-st rikastatud uraanist) ja lubama riiki rahvusvahelised inspektorid. Teised leppe osapooled nõustusid omalt poolt peatama Iraani vastu kehtestatud sanktsioonid.

.
Ron Pauli ja Daniel McAdamsi arutelu seoses USA kavatsusega taganeda Iraani tuumaleppest saab vaadata saate “The Liberty Report” allosutatud episoodidest:

Iraani välisministri Javad Zarifi selgitusi selle kohta, milline saab olema Iraani reaktsioon USA taganemisele tuumaleppest, saab vaadata allpool osutatud intervjuust: