Foto: Bigstockphoto

Tartu Maakohus otsustas hiljuti tunnistada tühiseks kaitseväe töötaja töölepingu lõpetamise, kuna töötaja ei olnud nõus ennast vaktsineerima, teatab advokaadibüroo Pallo ja Partnerid.

Kohus on seisukohal, et Eestis pole seni võetud vastu ühtegi seadust, millega oleks kehtestatud kas üldine või ametikohaspetsiifiline vaktsineerimiskohustus. 

Vaktsineerimiskohustus riivab kohtu hinnangul intensiivselt inimese kehalist puutumatust ja õigust eraelu puutumatusele ning eelduslikult peab inimesel olema õigus valida, kas lasta ennast vaktsineerida või mitte. 

Ühtlasi osutas kohus, et viirus, selle levik, haigestumine ning selle vältimise võimalused on olnud pidevalt muutuses, mistõttu ei saanud kaitsevägi olla veendunud, et vaktsiin on ainuke tõhus abinõu.

"Vaktsineerima sundivad käskkirjad on tänaseks nii mõneski asutuses pärast töötajate töölt vabastamist kehtetuks tunnistatud, kuid töötajate suurim hirm on, et Covid-19 haiguse leviku ägenemisega alustavad asutused sarnaste abinõude ning sunniga, mis tooks sügisel kaasa uued kohtuvaidlused," sõnas hagejat esindanud vandeadvokaat Jaanika Reilik-Bakhoff advokaadibüroost Pallo ja Partnerid. "Täna oleks vaja hoopiski rohkem ühiskonna sidusust koos vaimselt tervete inimestega, mitte lahterdamist ning ametkondades oma töötajates vaimse frustratsiooni tekitamist."

Toimetas René Allik