Meediakokkuvõte Eesti poliitikute ja juristide seisukohtadest ÜRO globaalse ränderaamistiku osas.

Urmas Reinsalu, justiitsminister

“Eesti Vabariik on viimase kahekümne seitsme aasta jooksul hoidnud migratsiooniküsimuses alalhoidlikku joont. Kuna leppel on võimalikud õiguslikud tagajärjed, millega riigid võtavad endale poliitilisi kohustusi, ei saa sellega nõustuda.

Põhimõtteid ei saa vahetada reitingu vastu. Minu vastuseis leppele pole radikaalne, vaid kaalutletud ja õiguslikele argumentidele toetuv.”

Allikas: Objektiiv

“Küsimus on Eesti riigi jaoks põhimõtteline: kas ühineme leppega, teades et tegelikult salgame selle maha ja täita ei kavatse või oleme ausad iseenda ja teiste maailma riikide suhtes?

Säilitame külma närvi ja jäägem sellest leppest lihtsalt kõrvale. Igas pulmas ei pea olema peigmees. See lepe on küsimus väärtushoiakutest. Ja need väärtushoiakud on seotud meie arusaamadega migratsioonist ja selle riskidest, riikide otsustuspädevusest ja julgusest teha otsuseid, mida ise peame õigeks. See ongi riigiks olemise vastutus.”

Allikas: Eesti Päevaleht

Helen Hääl, advokaat

“Minu jaoks on ilmne, et rändlepe õõnestab Eesti suveräänsust ning Euroopa Liidu ühtsust.”

“Julgen väita, et lepe muudab illegaalse migratsiooni legaalseks. Lepe ei räägi enam illegaalsest migratsioonist. Leppega liitudes anname me võimaluse rünnata Eesti Vabariigi rahvuslikku iseseisvust ning meie õigusriigi põhimõtteid. Leppe toetamine ei vasta Eesti Vabariigi Põhiseadusele.”

“Kokkulepe ohustab Eesti omariikluse aluseid ning meie enesemääramisõigust.”

Allikas: Eesti Päevaleht

Urmas Paet, Europarlamendi liige

“Nii et Eesti valitsus osutuski üle-euroopalise valeuudiste ja hirmutamiskampaania ohvriks ning asetub samasse ritta Orbani Ungari, Babiši Tšehhi, äärmusparteidega valitsustega Austria ja Bulgaariaga. See on vale ja sellest on kahju. Mis järgmiseks?” küsib Paet retoorilise küsimuse.

Allikas: Postimees

Ülle Madise, õiguskantsler

Õiguskantsler Ülle Madise ei pea ÜRO raamistikku rahvusvaheliseks lepinguks, samuti ei teki sellest riikidele õiguslikke kohustusi.

“Raamistiku toetamisega ei loovuta riigid oma suveräänsust ega võta kohustust ühineda tulevikus siduvate lepingutega. Raamistik tugineb juba olemasolevatele rahvusvahelistele lepingutele,” selgitas Madise.

Ta kinnitas, et raamistik ei ole ülimuslik põhiseaduse ega Eesti seaduste suhtes.

Allikas: Postimees

Margus Tsahkna, Eesti 200 liige

Tsahkna ütles, et ÜRO leppega mitteliitudes võttis valitsus Ungari eeskujul isolatsioonipoliitika, mis on tema hinnangul Eesti iseseisvusele ohtlik tee.

“Seda poliitikat dikteerib Kreml ning see läheb vastuollu põhimõttega, et me ei jää kunagi enam üksi. Eriti siin, läänemaailma idapiiril. Hirm radikaalsete ning meie vabadust ohustavate poliitiliste voolude ees sai valitsuse üle võitu ning hirmunud juhid viivad oma rahva tavaliselt sohu.”

Allikas: ERR

Kersti Kaljulaid, president

“ÜRO ränderaamistik loob suuremat mõistmist ja koostööd, see ei loo uut õigust ega muuda Eesti seadusi või valikuvõimalusi. Just koostöö on see, mis on seni kõige paremini aidanud hoida Eestit ja eestlust, tagada meie riigi julgeolekut ning suurendada meie inimeste majanduslikku heaolu.”

President Kersti Kaljulaid teatas varem, et Eestil saab olla ainult üks välispoliitika, ning kui ühtsetes põhimõtetes ei ole kokku lepitud, tema Marokosse ÜRO kohtumisele ei sõida.

Allikas: Postimees

Sven Mikser, välisminister

“Ränne on globaalne väljakutse ning peame püüdlema selles suunas, et me suudaksime rahvusvahelist rännet võimalikult hästi kontrollida,“ sõnas välisminister Mikser.

“Euroopa Liit tervikuna on alates rändekriisi puhkemisest teinud palju, et otsida ühiseid lahedusi, kuid globaalsel tasandil on veel palju tööd ees. ÜRO poolt väljatöötatud globaalses ränderaamistikus kokkuleppimine on selge samm õiges suunas,” kinnitas ta.

Allikas: Delfi

Allar Jõks, endine õiguskantsler

Justiitsministeerium palus Advokaadibüroolt Sorainen AS, täpsemalt endiselt õiguskantsler Allar Jõksilt õigusarvamust seoses Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni globaalse ränderaamistiku juriidilise siduvusega. Täismahus tekst ERRis.

KAMPAANIA JÕUDIS EESMÄRGINI!

Täname siiralt kõiki toetajaid!