Samasooline paar kinos. Pilt: Mary Valery, Bigstockphoto.com

Rakvere linnavolikogus ei leidnud toetust seksuaalvähemuste filmifestival. Portaalid Objektiiv ja Meie Kirik küsisid kommentaari Rakvere kirikuõpetajalt, kes on ühtlasi vähemuste taotlust väga kõrgelt hinnanud kultuurikomisjoni esimees.

20. jaanuaril vahendas Virumaa Teataja, et Rakvere linnavolikogu ei toetanud 1500 euro eraldamist MTÜ-le SevenBow, mis küsis raha filmifestivali LGBTG+ läbiviimiseks.

Lühend LGBTG+ viitab erinevatele seksuaalvähemustele.

Mõned linnavolinikud soovisid, et kõnealune taotlus pandaks eraldi hääletusele. Seda toetas kuus ja vastu oli samuti kuus volinikku.

Pärast tulist arutelu, kas viiki jäänud hääletustulemus tähendab eitavat otsust või mitte, võttis kultuurikomisjoni esimees Tauno Toompuu, kes on ühtlasi Rakvere kirikuõpetaja, Viru praost ja kirikuvalitsuse liige, kultuuriürituste toetamise eelnõu päevakorrast tagasi.

Seksuaalvähemuste filmifestival sai kultuurikomisjonis kõrgeima hinde

Volikogu esimees Toomas Varek selgitas, et hea tava kohaselt aktsepteerib volikogu komisjoni otsuseid.

Virumaa teataja selgitab, et kehtiva korra kohaselt annavad kõik kultuurikomisjoni liikmed esitatud taotlustele hinde ning nende summeerimisel moodustub pingerida, mille alusel komisjon raha eraldab.

Seksuaalvähemuste filmifestival sai komisjoni liikmetelt kõrgeima punktisumma.

MTÜ SevenBow taotluses, mis kajastub Rakvere linnavalitsuse dokumendiregistris, põhjendatakse rahaküsimist järgmiselt:

"Peame LGBTQ+ teemade tõstatamist oluliseks nii Rakvere kui ka Eesti kontekstis laiemalt. Festivali eesmärgiks on ühisosa leidmine erinevate ühiskonnagruppide vahel. Usume, et intelligentne debatt aitab kaasa tolerantsuse ja aktsepteerimise kasvule. Koostöös kõikide Baltimaade, Põhjamaade ja Venemaa LGBTQ+ organisatsioonidega soovime muutuda viie aasta jooksul suurimaks antud teemasid käsitlevaks stabiilseks festivaliks piirkonnas."

Taotluse kohaselt on festivali keskmeks filmiprogramm, mis koosneb 6 täispikast mängufilmist, dokumentaalprogrammist, lühifilmide programmist ja animaprogrammist.

Kirikuõpetaja: lähtun kehtivatest kordadest

Kultuurikomisjoni juht Tauno Toompuu selgitas portaalidele Objektiiv ja Meie Kirik, et vastavalt seadusele ei saanud kultuurikomisjon jätta kõnealust taotlust volikogule esitamata.

"Igal aastal rahastame umbes 40–50 üritust ja alati on nende hulgas selliseid, millel ma ise vaimulikuna ei osaleks ja kuhu teisi minema ei julgustaks. Aga see ei saa olla argument omavalitsuse eelarveliste vahenditega ümber käimiseks lähtuvalt isiklikest eelistustest," ütles Tauno Toompuu.

"Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehena lähtun kehtivatest kordadest, isegi kui mõnes küsimuses tahaksin olla teist meelt," lisas ta.

Seda, kas ta ise toetas komisjonis MTÜ SevenBow taotlust või oli hoopis selle vastu, Toompuu avalikustada ei soovinud.

"See, kui palju keegi mõnele konkreetsele taotlusele punkte andis, ei ole avalik teave ja nendega on võimalik tutvuda vaid siis, kui mõni taotleja soovib oma taotluse rahuldamata jätmise vaidlustada. Vastasel juhul ei oleks võimalik väikeses kogukonnas taolises vormis üldse tööd teha," vastas Toompuu.

"Seetõttu oleks minult kui komisjoni esimehelt ääretult vastutustundetu avalikustada ükskõik kelle antud punktid, sest siis langeks kohe surve ka teistele liikmetele ning kogu meie tööpõhimõte lakkaks toimimast."

Seksuaalvähemused tahavad debatti

MTÜ SevenBow juhatuse liige Keio Soomelt peab Virumaa Teataja sõnul vajalikuks debatti võrdõiguslikkuse teemal.

"Küsimus ei ole ainult nelja filmi näitamises, vaid ennekõike selles, et toimuks debatt võrdõiguslikkuse teemal. Tahame leida ühisosa, mitte erinevusi," selgitas Soomelt.

Kodanike võrdset kohtlemist peab oluliseks ka Tauno Toompuu.

"Omavalitsus peab oma kodanikke kohtlema võrdselt, sõltumata nende usulisest kuuluvusest, rassist, rahvusest, soost või seksuaalsest sättumusest," ütles kirikuõpetaja.

Objektiiv/Meie Kirik