Foto: Bigstockphoto.com

Lastekaitseliit on olnud aastaid seisukohal, et Eestis kehtestatud suguühte vanusepiiri tuleb tõsta. 14-aastane pole seksuaaleluks veel valmis. Seepärast tuleb taas suguühte vanusepiiriks kehtestada 16 eluaastat. Kõik, mis seondub lastega, olgu konservatiivse varjundiga, kirjutab Kenno Põltsam.

Aegajalt kerkib avalikkuses üles mõni pedofiiliaga või lapsporno valmistamisega seotud juhtum. Politsei uurib, prokurör süüdistab ja rahvas taunib. Pedofiilias süüdistatav üritab end välja keerutada, tuues põhjuseks näiteks selle, et tüdruk või poiss tutvustas end kui täiskasvanut. Lapsporno valmistaja esitab end kirjanikuna, kes rolli sisse elas ja kirjanduse 21. sajandisse tõi. Pedofiilias süüdi mõistetud inimest saab pidada haigeks, kelle koht on raviasutuses. Lapsporno valmistaja, kelle relvaks on trükikunst, on samuti haige, lisaks on ta ka diiler, kes oma narkootikumi edasi annab.

Mis on see vanus, kui laps on valmis alustama seksuaalelu, ning kas see number, mida peab õigeks seadusandlus, on ikka kooskõlas välja kujunenud moraalinormidega? Lastele meeldib mängida täiskasvanuid, ent nad on siiski veel lapsed. Me peame meeles pidama, et igal noorel on õigus oma lapsepõlvele ning iga läbielamine, olgu see füüsiline või vaimne, mõjutab noore inimese edaspidist elu. 14-aastane on bioloogiliselt valmis astuma suguühtesse, kuid ta pole seda mitte sotsiaalses mõttes.

Täiskasvanu seksuaalvahekord 14-aastasega, kui sellega ei kaasne vägivalda ja ärakasutamist, on seaduse silmis lubatud alates 2002. aastast. Enne seda oli seadusega sätestatud vanusepiir 16 eluaastat. Eestile sarnase vanusepiiri on kehtestanud veel Leedu, Austria, Ungari, Bulgaaria, Serbia ning Itaalia. Läti Vabariigi seadusandlus näeb ette, et seksuaalse sisuga tegevuse puhul, mis ei sisalda endas vaginaalset vahekorda, võib olla vanusepiiriks ka 14. Vaginaalse vahekorra puhul 16, Iirimaal vastavalt 15 ja 17. Hispaanias on vanusepiiriks koguni 13 [tänaseks on see tõstetud 16. eluaastani toim]; kui alla 16-aastasega seksuaalvahekorda astumisel on kasutatud pettust, siis saab algatada kriminaalasja vanemate kaebusele tuginedes. Seevastu on Küprosel reaalse suguühte vanusepiirina ette nähtud vanus 17 eluaastat. Maltas, kus abiellumine on lubatud alates 16. eluaastast, on lubatud suguühte vanusepiiriks seatud 18 eluaastat. Euroopa riikides, kaasa arvatud liidu välistes riikides, on kehtestatud suguühte vanusepiiriks keskmiselt 15,3 eluaastat. Seega on Eestis kehtestatud vanusepiir alla Euroopa keskmise.

Lastekaitseliit on olnud aastaid seisukohal, et Eestis kehtestatud vanusepiiri tuleb tõsta ning eeldatavasti on organisatsioon ka aastal 2017 sama meelt. Samuti olen mina olnud alati seisukohal, et 14-aastane pole seksuaaleluks veel valmis. On väga tõenäoline, et minuga nõustuvad ka enamik lapsevanemaid. Seepärast tuleb taas suguühte vanusepiiriks kehtestada 16 eluaastat. Kõik, mis seondub lastega, olgu konservatiivse varjundiga.

KarS § 145. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega (1) Täisealise isiku poolt noorema kui neljateistaastase isikuga suguühtesse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest – karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

Kenno Põltsam