Jaak Madison. Foto: Veiko Vihuri

Euroopa Kontrollikoda tuli välja auditiga, mis hindas ELi arenguabi Keeniale aastatel 2014-2020 vähetõhusaks. Aastatel 2014 – 2020 eraldatud 435 miljonit eurot Euroopa Arengufondist (EAF) riigile, mis on Aafrika üks vaesemaid, ei ole aidanud kaasa vaesuse vähendamisele. Europarlamendi liikme Jaak Madisoni sõnul sai taas kinnitust raha arutu põletamine kolmanda maailma riikides.

Audit leiab, et olemasolevate ressurssidega ei saavutatud kriitilist massi, et ambitsioonikaid eesmärke ellu viia. Samuti ei hõlmanud raha eraldamine riigi arengut takistavate tegurite ja arengueesmärkide konkreetset hindamist. EAFi kavandamine ei tõenda piisavalt, et abi suunatakse sinna, kus see aitab kõige rohkem vaesust vähendada. Ka valitsemissektorile antav abi ei keskendunud otseselt korruptsioonivastasele võitlusele.

Euroopa Parlamendi liikme Jaak Madisoni hinnangul on audit järjekordseks tõestuseks selles, et EL on läbi aastate kulutanud miljardeid eurosid arenguabile ilma piisava taustakontrollita, raisates nii Euroopa maksumaksjate raha.

“Kui Euroopa Arengufond on sellisel moel ja vastutustundetult eraldanud antud juhul Keeniale, kus on osa ka Eesti maksumaksjate rahast, siis tekib küsimus selliste toetuste mõttekuses. Kas Eestil on üldse mõistlik jätkata praeguses mahus sissemakseid Euroopa Arengufondi, kui suur osa sellest rahast läheb tarbetule raiskamisele ja korruptsiooni toitmisele näiteks Keenias?” küsis Madison.

Eesti Vabariik maksab Madisoni andmetel igal aastal Euroopa Arengufondi sadu tuhandeid eurosid. Aastal 2017 tasuti näiteks 325 000 eurot.

Auditit juhtis kontrollkoja liige Juhan Parts, keda toetasid kabinetiülem Ken-Marti Vaher ja kabineti nõunik Margus Kurm. Audiitorid soovitavad nüüd vaadata läbi ELi arenguabi eraldamise käsitlusviis. “Me ei näinud piisavalt tõendeid selle kohta, et 11. EAFi raames antav abi suunatakse sinna, kus see saab vaesuse vähendamiseks kõige rohkem ära teha,” ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts.

Toimetas Jaanus Vogelberg