Järgnevatel nädalatel kutsume kõiki lugejaid meie portaali toetama, et koguda kokku Objektiivi tegevuse jätkamiseks vajalikud rahalised vahendid. Portaali tuleviku seisukohast on tegu kriitiliselt tähtsa kampaaniaga.

Portaali Objektiiv näol on Eesti meediamaastikul tegu ainulaadse nähtusega, sest tegu on kodanikualgatuse korras käivitatud väljaandega, mis toetub oma tegevuses üksnes eraisikute annetustele – meie portaalis ei ole reklaame ning meil puudub ka riiklik toetus.

Ühelt poolt annab see meile suure vabaduse, kuna me ei ole allutatud survele teenida kasumit või teostada poliitilist tellimust. Objektiivi näol on tegu puhtalt aatelise, missioonist kantud ja mittetulundusliku ettevõtmisega, mis lähtub siirast soovist seista kultuurisõja tingimustes ausale tõetaotlusele tuginedes ühiskonna alusväärtuste kaitsel.

Ent teiselt poolt paneb see meid olukorda, kus sõltume täielikult portaali lugejate toetusest ning saame tegutseda üksnes juhul, kui paljud inimesed peavad meie tegevust oluliseks ja panevad sellele omalt poolt annetustega õla alla.

Seepärast palume tungivalt Teilt ja kõigilt teistelt portaali lugejatelt, et annaksite Objektiivi tegevuse jätkamiseks oma panuse ning teeksite selleks võimalikult helde annetuse. Oluline on iga annetus, olgu selle summaks 100€, 50€, 25€, 15€ või kasvõi 5€.

Käesoleva kampaania raames on iga annetus eriliselt hinnaline, kuna kaks suuremat toetajat on lubanud anda meie portaalile 25 000 eurot, kuid üksnes eeldusel, et väiksemad toetajad annetavad ühtekokku vähemalt sama suure summa.

Sisuliselt tähendab see, et iga praeguse kampaania raames tehtud annetus on topeltväärtusega. Ehk kui annetate 10 eurot, saab Objektiiv 20 eurot, kui annetate 25 eurot, saab Objektiiv 50 eurot, kui annetate 50 eurot, saab Objektiiv 100 eurot jne.

Slaid2

Seega, kui meil õnnestub kampaania raames koguda annetusi vähemalt 25 000 euro ulatuses, saame suurtoetajatelt teist sama palju juurde, mis omakorda tähendab, et meil avaneb võimalus viia Objektiivi tegevus juba sootuks uuele tasemele.

Veidi enam kui poole aasta eest käivitasime paljude toetajate abil Objektiivi tegevuse kantuna veendumusest, et niisugust väljaannet on hädasti tarvis – mitte meile endile, vaid Eesti ühiskonnale tervikuna. Loodame, et ka Teie peate Objektiivi tegevuse jätkumist ja kasvamist oluliseks ning et annate selleks oma väga hinnalise panuse.

Kui vähegi võimalik, siis ärge jätke asja ootele, vaid andke oma panus juba täna ja tehke Objektiivile vastavalt oma võimalustele võimalikult helde annetus.

Tänu Teie abile saame alustatud tööga edasi minna!

Teie toetusele lootma jäädes,

Objektiivi toimetus

Annetuste tegemise lihtsustamiseks töötasime välja spetsiaalse veebiannetuste keskkonna, mille leiate aadressilt objektiiv.ee/anneta.