Smolensk, 2. september – Vene Õigeusu Kiriku juht Patriarh Kirill kutsus venelasi kaitsma oma maa ja rahva traditsioonilisi väärtusi Lääne ponnistuste vastu, mis on suunatud nende hävitamisele.

"[Venemaa eesmärk on] mitte näiline, vaid tõeline iseseisvus, mille mõõdupuuks on võime kaitsta oma seisukohti maailmaareenil sõltumata sellest, kas need lähevad vastuollu võimsate riikide tahtega".

Sellised olid Smolenskis visiidil viibinud patriarhi õpetussõnad koolilastele.

"Tänapäeva maailmas on palju neid, kellele Venemaa iseseisev kurss on talumatu." Patriarh parafraseeris oma sõnavõtus üht välispoliitikut, kelle sõnul on maailmas "rahu" saavutamise üheks tingimuseks Venemaa ümberkujundamine välisjõudude poolt.

"Teiste sõnadega on programmi eesmärgiks kujundada Venemaa ümber selliseks, nagu "nemad" seda soovivad".

Vastukaaluks rõhutas patriarh, et vene lapsed peaksid kasvama nende tõekspidamiste alusel, mida vene rahvas on läbi aegade hoidnud oma moraalsete alustaladena.

Allikas: Interfax