Elektrooniline vaktsiinipass. Foto: Bigstockphoto

Minu arvates meil ei ole mitte mingeidki õigusi. Ja ma ei räägi ainult Venemaast. Mulle näib, et praegu on igal pool nii. Kuni sa valitsuse ees meeliskled, on sul nii vabadused kui õigused, leiab preester Pavel Ostrovski.

Inimesed on mures, et QR-koodide sisseviimine rikub nende õigusi. Võin neile vaid öelda, et minu arvates meil ei ole mitte mingeidki õigusi. Ja ma ei räägi ainult Venemaast. Mulle näib, et praegu on igal pool nii. Kuni sa valitsuse ees meeliskled, on sul nii vabadused kui õigused. Kui sa aga astud üle teatud joone, lõpevad ka sinu vabadused ja õigused. Ja mitte keegi ei küsi miskit sinu käest. Näiteks on QR-kood võetud kasutusele enamikes riikides. Samuti võib vaadata ka soopoliitika, migratsioonipoliitika ja hariduspoliitika peale Lääneriikides – väga paljud on vastu, aga nende käest ei küsita midagi. Ja kui inimesed on rahulolematud, et meid nüüd lõhestatakse ja muud sarnast ja rikutakse õigusi, siis nii see ongi. Aga ma ei tahaks selle peale kulutada oma vaimujõudu, sest olen juba ammu ärganud. Ehk oleks ka teistel aeg. Mind teeb tõsiselt murelikuks hoopis muu.

Väga paljud inimesed räägivad erinevatel ettekäänetel, et QR-kood on lõpumärk, antikristuse pitsat. Mõnes mõttes on selline jutt hereesia. Jumal hoiab oma tahtega antikristust tagasi ja meie siin ei saa oma tahtega sellele globaalset mõju avaldada ei suuda. See tähendab, et kui Jumal näeb, et juba peaaegu kõik on usust taganenud, siis Ta loobub takistamast ebaõiglust, mis on juba tegev. Ning asi ei ole QR-koodis, mitte meie elektroonilistes andmetes, biomeetrias, vaid selles, et meil on üsna palju inimesi, kes nimetavad end kristlasteks, aga Kristust ei armasta, Pühakirja ei loe, jumalateenistustel ei osale – vaat mis lähendab meid lõpuaegadele. See on üks moment.

Teine moment: kirjutatud on, et antikristus tuleb saatanliku jõuga. Me kujutame endale ette, et rüvedad vaimud vajavad mingit meiepoolset abi selleks. Ei. On kirjutatud, et ta tuleb suurte tunnustähtede ja imedega. Ja kõik pühad isad kirjutavad ühel meelel, et need on tõelised imeteod, sest kuradid on ju langenud inglid, ent võimsad inglid. Inimesed lasevad end sellest ära võluda ja usuvad antikristust, mõeldes, et tema on Jumal ja kummardavad teda. Ei ole vaja kaheldagi, et enamus seda teeb.

Pühakirjas on otse öeldud, et Issand saadab eksituse vaimu kõigile, kes ei ole Temasse uskunud. Tähendab kõik need, kes on hüljanud Kristuse, jäävad ilma Jumala õnnistusest. Issand jagab kõiki meid konkreetselt kaheks otse enne oma teist tulemist. Need, kes uskusid Kristusesse ja on armastanud Tõde, saavad õnnistatud, need aga, kes ei ole uskunud ja on armastanud seadusetust, jäävad õnnistusest ilma. Ilmselgelt ei ole küsimus mingisugustes QR-koodides või milleski sarnases. Inimene peab pöörama oma tähelepanu vaimulikule elule, sellele, kuidas igaüks meist elab Kristuse käskude järele.

Keegi jäi haigeks – käisime teda vaatamas, oli alasti – andsime riided selga, tahtis süüa ja juua – toitsime ja jootsime. Kas mõistame hukka või ei mõista hukka, kas käitume inimestega vastutulelikult või mitte, oleme kõrgid või mitte? Kas armastame lugeda Pühakirja või me ei armasta? Kas mõistame jumalateenistusel toimuvat või mitte? Kas soovime olla Kristusega või mitte? Kuidas on meil lood kirgedega – kõhuorjusega, abielurikkumisega, laiskusega, kadedusega, kuidas on lood vanemate austamisega? Need on olulised. Sest kui inimene armastab Kristust, siis, nagu ütles apostel Paulus, „ei surm, ega elu, ei inglid, ei algused, ega väed, ei olev, ega tulev, ei kõrgused, ega sügavused, ega mingi muu loodu ei või mind lahutada Jumala armust, ega ka meie Issandast Jeesusest Kristusest." See tähendab, et ei miski – ei antikristus, ei mingisugused välised olud. QR-kood on võrreldes antikristusega üldse lasteaed.

Kokkuvõte on lihtne: kristlase jaoks on oluline olla Kristusega. Kui oled Temaga, viib tema sind mööda vajalikku teed ja kõik saab olema normaalne. Kui sa aga ei ole Kristusega, siis kas QR-koodiga või ilma selleta, on maailmalõpp sinu jaoks juba saabunud. Võid selles mitte kahelda. Meie jaoks on Kristus kogu maailm. Kui sa ei armasta Kristust, oled juba ise ammu antikristus.

Sellest, et antikristused on juba ammu meie endi keskelt tõusnud, kirjutas apostel Johannes Teoloog kakskümmend sajandit tagasi. Kristuse vastased on need, kes räägivad ilusaid sõnu, ent nende endi elu on kaugel sellest, millest rääkis Kristus. Ja Johannes Teoloog kirjutab otse, et „arglik on armastuses ebatäiuslik," sest täiuslik armastus ajab välja igasuguse hirmu. See, kes räägib, et armastab Jumalat, aga vihkab oma venda, on valetaja, ega ole temas mingit tõde.

Kirja pannud Veronika Slovohotova

Väljaandest „Pravoslavnõi mir" tõlkinud Roland Tõnisson