Turówi pruunsöekaevandus ja elektrijaam Foto: Scanpix

Poola põhiseaduskohus otsustas kolmandat korda, et mitmed Euroopa Liidu aluslepingute paragrahvid ei sobitu Poola põhiseadusega ja kuulutas põhiseaduse vastaseks Euroopa Kohtu riigile määratud trahvid.

Poola ülemkohtu otsus teravdab veelgi Brüsseli bürokraatide ja Poola valitsuse vastasseisu "õigusriigi põhimõtete" järgimise küsimustes. Peatselt ametisse asuv progressistlik Donald Tuski valitsus on senise valitsusega võrreldes märksa meeldivam partner nii Euroopa Komisjonile kui Euroopa Kohtule, kuid väga kiiresti ei saa olukorra tasandamiseks midagi ette võtta seegi, vahendab ReMix.

Poola ülemkohus langetas 11. detsembril otsuse justiitsministri ja peaprokuröri Zbigniew Ziobro algatatud kohtuasjas, mille sisuks oli Turówi pruunssöekaevanduse käitamise ning ülemkohtu distsiplinaarkolleegiumi tegevuse eest määratud trahvide tühistamine. Ziobro leidis, et Euroopa Kohtu määratud trahvid on ebaseaduslikud ja selle tõttu Poola neid maksma ei pea.

Euroopa Komisjon on samas Euroopa Kohtu määratud trahvid arvanud maha Poola toetusrahadest ja Poola ülemkohtu otsus esimese käitumist tõenöoliselt ei muuda.

Põhiseaduskohus leidis, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 279 ja Euroopa Kohtu statuudi artikkel 39, mida kasutati Poolale trahvi määramise ettekäändena, on vastuolus Poola põhiseadusega.

Põhiseaduskohus ei seadnud kahtluse alla mitte Euroopa Kohtu otsust määrata trahve, vaid selle õiguse kehtestada enne lõppotsuse langetamist karistavaid vahemeetmeid. 

Poola kõrgema kohtu sõnul saab Euroopa Kohus määrata trahve ainult lähtuvalt langetatud lõppotsusest, nagu seda näevad ette Euroopa Liidu aluslepingud.

Toimetas Karol Kallas